Събота, 11 Август 2012 10:08

За ефективността на духовната защита

Написана от
Разбирам, че свободната воля ни е дадена, и че никога не трябва да нарушаваме свободната воля на друго същество. Разбирам също, че Бог няма да наруши свободната ни воля. Въпреки това се опитвам да разбера, как сработва това във връзка с духовната защита.

http://www.jivoslovo.info публикува статията с разрешението на Йосиф Йоргов http://yosif.net


 

ВЪПРОС: Скъпи Исус, признавам си, че ме смущава един аспект на свободната воля. Разбирам, че свободната воля ни е дадена, и че никога не трябва да нарушаваме свободната воля на друго същество. Разбирам също, че Бог няма да наруши свободната ни воля. Въпреки това се опитвам да разбера, как сработва това във връзка с духовната защита. Разбирам, че низшите духове (които не са от духовното царство), трябва да крадат светлината ни, за да оцелеят, и че, когато им отделяме внимание, всъщност им позволяваме да крадат светлината ни. Прочетох всички отговори на Исус за ченълингите и психистите, но все още не ми е ясно, колко духовна защита от низшите духове можем да поканим, за да не наруши Бог тяхната свободна воля. Винаги съм си мислела, че ако сме чели много розарии, призиви, молитви и сме приели други защитни мерки, и ако намеренията ни са чисти, то бихме могли да помолим Бог да общуваме само с духове, идващи от Него или намиращи се в духовното царство. Но открих, че другите духове все пак идват, въпреки призивите за защита. Позволено ли е на Архангел Михаил да връзва тези духове, за да не влизат във връзка с нас, когато го помолим или свързва само тези, които искат да причинят по-сериозни вреди от тази да откраднат светлина. Става ми интересно дали са контактували някога действащи психисти и медиуми с духове от духовното царство или повечето от тях имат връзка само с астралните духове. Когато посещавате психисти, обичайно те ви предават съобщения, които се предполага, че са от духовните ви учители и наставници, но започвам да се съмнявам дали истинските духовни учители и наставници от Бог, някога биха общували с нас по такъв начин. Исус, моля те, помогни ми да изясня объркаността си по този въпрос. Сериозна ученичка съм по духовния път и се старая да избягвам неправилни стъпки по него.
    С любов, Дона.

    ОТГОВОР НА ИСУС, 29.06.2011
    Позволете ми да коментирам поотделно повдигнатите тук въпроси.

    ВЪПРОС 1 – Означава ли факта на призива ви за духовна защита нарушение на свободната воля от тъмните същества в низшето царство?
    Като човешки същества се намирате в определен честотен спектър. Вие трябва да се грижите да не се нарушава свободната воля на други същества от вашия честотен спектър, а не за нарушената свободна воля на същества от по-висок или по-нисък спектър от вашия. На практика, вие не можете да нарушите свободната воля на съществата в по-високото или по-ниското царство. Не можете физически да навредите на възнесения владика, защото ние сме преодолели егото и дуалното съзнание. Няма как да ни излъжете или да ни манипулирате. Подобно на това, вие не можете да навредите на низшите духове, а като отчетем, че те толкова са съсредоточени в себе си, то те няма да чуят нищо от това, което ще им кажете, поради което не можете да ги излъжете или да ги манипулирате. Умовете им са затворени за вас, въпреки че като за същества от ниския честотен спектър, те се смятат за по-висши от вас.
    Има два основни типа низши духове.
    ПЪРВИЯТ – това са същества, които никога не са имали свободна воля, но са били създадени от други същества, които са злоупотребявали със собствената си свободна воля. Това са тези, които ние наричаме зверове или същности. Тъй като такива същества никога не са били създавани от Божествени Същества, то те не могат да имат свободна воля и не могат да бъдат възвишени или изкупени. Могат да бъдат само свързани, а енергиите им да бъдат трансформирани в първоначалната девствена чистота.
    ВТОРИЯТ ТИП са същества действително създадени чрез свободната воля. Но системното нарушаване на чуждата свободна воля ги е довело до низше състояние на съзнанието, което вече не съответства на изискванията за въплъщаване на Земята. Такива същества често се наричат демони, теоретически могат да бъдат изкупени, ако признаят, че имат Светлината или Битието на Бога в себе си. Но това те не го правят, докато са в капана за нападение на хора. Понякога призивите за тяхното свързване и лишаването им от откраднатата енергия могат и да помогнат за решението им да се променят. Но вие трябва да помните, че по никакъв начин не сте отговорни за съществата от низшето царство.

    ВЪПРОС 2: Как е възможно да призовеш за духовна защита и пак да чувстваш присъствието на низшите духове?
    Възможно е, защото Възнесените Учители винаги ще уважават свободната ви воля, докато низшите духове – не. Но за да разберете това, трябва да вникнете в разликата между вашата съзнателна и подсъзнателната воля. За повечето хора на практика, дори за много духовно търсещи, разликата между едната и другата е голяма, а подсъзнателната ви воля може лесно да отрече или замени съзнателната ви воля.
    Като пример нека предположим, че имаме в нас човек, призоваващ Архангел Михаил за защита. Тъй като призивът го кара да отговори, това наистина ще измести щита на високочестотните енергии около енергийното ви поле, но това не става механично. Това не значи, че призивите към Архангел Михаил ще изработят щит, който да ви защити от всякакви низши духове.
    Призованият от вас щит се създава и поддържа от ангелите на Архангел Михаил, а това значи, че той се поддържа от съзнателни, разумни същества. Затова ангелите, създаващи защитата ви, ще правят разграничение, което често не можете да направите със съзнателния си ум. Да предположим, че осъзнавате съществуването на тъмните сили на гнева и сте приели твърдото решение съзнателно да не се гневите. Но на подсъзнателно ниво сте твърдо убедени, че ако хората правят определени неща, то тогава гневът е оправдан. Вашите призиви ще създадат щит срещу духовете, които разпространяват този вид гняв, който вие сте решили да прекратите. Но все още ще сте открити за духовете, които разпространяват гневът, който считате за оправдан и неизбежен. Така човекът, призоваващ за духовна защита, действително е защитен от повечето духове на гнева, но ако при някаква ситуация, човекът си помисли, че гневът е оправдан, то той губи защитата от такъв вид духове.
    Очевидно е, че различията между съзнателните и подсъзнателните убеждения са многовариантни. Например, някои духовни търсачи наистина са преодолели всички убеждения, водещи до гняв, защото те са защитени от всички духове на гнева. Но те не могли да преодолеят страхът и гордостта или желанието да критикуват и така няма да са защитени от тези духове.
    На определено ниво от духовния път, главното е да се разкрият подсъзнателните убеждения и да се съгласуват със съзнателната воля. Затова не трябва да се правят призиви за защита, ако не сте готови да поемете отговорността за собствения си ум и готовността да се занимавате, дори понякога болезнено, със самоизследване.

    ВЪПРОС 3: Ако призовавате за защита с чисти намерения и молите Бог само за общуване с висшите духове, защо все пак може и да се свържете с низшите?
    Отново причината е в разликата между съзнателната и подсъзнателната воля и виждане. Какво значи да имаш чисти намерения? Може с лекота да смятате, че намеренията ви са изцяло чисти, но в подсъзнателното може да има и нечисти намерения. Те наистина могат да са толкова фини и всъщност нечистото намерение да е маскирано като чисто.
    Позволете един пример. В повечето религиозни и духовни движения ще откриете хора, които са много критични и осъдителни спрямо другите. Припомнете си, че преди 2000 години казах „Не съдете, за да не бъдете съдени”. Така че, този проблем винаги е съществувал.
    Психологическата причина за това е, че съществуват определени стадии на духовния път, когато трябва да се пробудите за необходимостта да промените действията си и да признаете, че вие не винаги сте били съвършени. Така някои християнски църкви проповядват признаването на изначалния грях и нуждата от изкуплението му.
    Това е необходима стъпка в духовното развитие, но лесно можете да окажете в задънена улица. Такъв период е рисков, защото с признаването на собственото несъвършенство, човекът получава комплекс за непълноценност. За него и низшите духове е много лесно да накарат хората да приемат подсъзнателното убеждение, че само спазването на външните правила ще ги спаси. А това неизбежно ще доведе до критично и осъждащо отношение към тези, които не са членове на църквата и не следват правилата. Такова его мисли, че може да възвиси себе си чрез подценяването на другите.
    Когато това се случи, подсъзнателното убеждение на такива хора е, че не осъждат, а само помагат на другите да се поправят заради тяхното благо. По този повод е казано отдавна „Пътят към ада е застлан с добри намерения”. Има безбройни версии на човешки убеждения, че критиката или разобличаването са нужни или оправдани, с идеята, че се прави за нечие висше благо.
    Но когато наистина разбирате и приемате свободната воля, виждате че няма оправдание за това, и че няма нужда да осъждаш, критикуваш или разобличаваш другите. Имате право да утвърждавате вярата си, но нямате право да казвате на другите, в какво да вярват. На висшите нива на духовния път осъзнавате, че истински можете да помогнете на другите само чрез примера си, а не със силови опити да ги коригирате.
    Проблемът е, че прекалено много религиозни и духовни хора са вкарани от егото си в мисълта, че помагат за спасението си или духовния си растеж като се фокусират към другите (вместо да погледнат гредата в собственото си око). Явно има хора, които не са готови да поемат отговорност за себе си. А когато вярвате, съзнателно или подсъзнателно, че можете да бъдете спасени, без да поемете отговорност за себе си, вие няма да сте защитени от стотиците хиляди духове, поддържащи това убеждение.
    Никаква част от духовната защита няма да ви опази от тези духове, защото вие подсъзнателно казвате на Архангел Михаил „Защити ме от всички духове, които смятам за низши, но не от тези, които ми казват, че съм прав”. Какво може да направи Архангел Михаил и ангелите му, освен да уважат свободната ви воля?
    Това се отнася и към убежденията на някои ученици на възнесените владици, че когато чувствате присъствието на някакъв дух, трябва да кажете „В името на Исус Христос, яви се в светлина или си върви”. И чак след това чувствате светлината, значи това е истински дух. Както разбирате подсъзнателните ви убеждения могат така да неутрализират този призив. Какво виждате като светлина? Това зависи от личното ви възприятие, а също и от съзнателните и подсъзнателни убеждения. Така много ученици на възнесените владици имат подсъзнателния стремеж да впечатляват другите. И това ги прави уязвими за духовете, които могат да произведат импулс с определена интензивност. Учениците я бъркат с истинската сила без да разбират, че много лъжливи духове наистина могат да проявяват временно интензивна енергия, която може и да прилича на истинска сила (или други Бого-качества).
    Зная, че стъпвайки на пътя, много хора имат нужда от вярата, че призивът за духовна защита или молбата духът да прояви светлината си, са гарантирано защитени. Но по-зрелият ученик трябва да разбира, че нищо не е гарантирано, тъй като целта на живота е в растежа ви към Христобитието. Това включва развиване на вътрешното различение, когато знаете истинските вибрации на Присъствието си и на Възнесените Владици. Следователно можете лесно да почувствате, дали резонира определен дух с тази вибрация или е на по-ниско ниво. Това идва само с практиката, но ако си мислите, че имате някаква гарантирана техника, то няма да започнете истински да практикувате.

    ВЪПРОС 4: Защо е позволено на низшите духове да изкушават или атакуват хората, защо им е позволено да са на Земята?
    Част от отговора се съдържа в предишните коментари, а именно, че много хора искат да вярват в определени неща или да чувстват гнева си за оправдан, а това позволява на определени духове да остават на Земята. Но нека направим крачка напред. Всичко се върти около свободната воля. Съществува фин механизъм, който е малко известен. Ако наистина приемате концепцията за свободната воля, вие трябва също да приемете, че вие и само вие сте отговорни за изборите си. Но на определено ниво, на хората им е трудно да поемат изцяло отговорността за изборите си.
    Частично това е предизвикано от множество тъмни сили, които са създали фина култура или мислене, което асоциират с вината при използването на свободната воля. И когато хората вярват, че някои избори са грешни и че Бог ще ги съди за грешките, или че трябва да чувстват вина за това, то поемането на отговорност за собствените си избори става много трудно. Много по-конфортно е да се вярва, че има някакви външни обстоятелства, които са ви принудили да направите тези избори.
    В резултат много хора, без да искат, създават подсъзнателният механизъм, позволяващ им да оправдават това, което искат да направят, но съзнателно не биха признали, че искат това. Като пример, много хора се смятат за оправдани да се гневят и да отмъщават. В Близкия Изток е вече форма на изкуство, способността да оправдаваш ненавистта и гнева си на основата на висша причина. Ние, Възнесените Учители, не поощряваме това, но сме принудени да признаем, че такова творчество е поразително.
    И както вече казах, другият главен проблем е този, че много духовни хора са докарали до изкуство оправдаването на критичното отношение към другите или поне съсредоточаването върху другите, вместо в себе си. Така те неутрализират вечната истина, че никога няма да напреднете духовно, ако поправяте другите. Прогресът идва със самокорегирането.
    Разбрахте ли смисълът? Повечето хора търсят външно оправдание на подсъзнателните си убеждения и това отприщва духовете, които ще им дадат желаното им оправдание, често заедно с духовно учение, съдържащо много истини, но с примеси на дуална лъжа или лъжата на змията. Това е причината хората да се чувстват оправдани за убийство или когато критикуват в името на Бог (критикарството е по-простата форма на убийството).
    Основният механизъм е следният – съзнателният ви ум чува това, което иска да чуе подсъзнателния ви ум. И няма значение, какво искате да чуете – ще се намери дух, който ще ви казва именно това, което ви трябва, за да се чувствате прави. Тези духове често приемат вида на възнесените владици или дори Бог, за да могат хората да чувстват, че имат най-височайшето оправдание, за направата на това, което искат.
    И ние, Възнесените Владици, трябва просто да уважаваме Закона за Свободната Воля и да не се намесваме, докато хората слушат низшите духове. Понякога дори трябва да позволяваме на учениците ни да ни чуват по един въпрос, а низшите – по друг. Но можем да си затваряме очите за това само известно време, преди хората да изберат на кого да служат. Ще продължават ли да слушат духовете, казващи им това, което искат да чуят, или Духовете, казващи им това, което трябва да чуят, за да преодолеят подсъзнателните си илюзии.
    Разбирате ли, как действа Законът за Свободната Воля? Вие трябва да можете да влезете във всяко едно от 144-те нива на съзнание, достъпни на Земята, което сме описали в книгата „Изцелението на Майката Земя”. Но как влизате в определено състояние на съзнанието? Одобрявате определени убеждения и чувствате някаква висша обоснованост и авторитетност за тях.
    Затова на всяко от 144-те нива, възможни на Земята, има определени низши духове, които ще ви дадат точно това, което може да ви се стори оправдаващо илюзиите от това ниво на съзнание. Кога преодолявате ниво? Когато виждате през илюзиите, явяващи ви се на това ниво.
    Придвижвате се на следващото ниво, когато вече не вярвате на духовете, свързани с определено ниво на съзнание. Ако разгледате историята за изкушенията на дявола, когато съм в пустинята, ще видите пример за това. Аз бях готов да се издигна на по-високо ниво на съзнание, но първоначално трябваше да докажа, че дух от предишно ниво никога не би могъл да ме излъже. Трябваше да докажа, че повече не искам лъжата като оправдание на това, което оставям в това ниво. Може да се каже, че на кръста се отказах от призрака или духа, представляващ определено ниво, за да се издигна на следващото и вляза в спиралата на възкресението.
    Докато все още не са поели отговорността за себе си, хората търсят външни авторитети, за да оправдаят действията и убежденията си. Щом е позволено, значи може и така с помощта на низшите духове да се създават оправдания за всяко убеждение, към което се придържат. С други думи, хората винаги могат да чувстват, как външен авторитет би обосновал вярванията им. Това обяснява разпространяването на нацизма и комунизма, а също и съществуването на множество низши духове.
    За всяко нещо, което човек би могъл да измисли, има дух, който ще го накара да повярва в това. В заключение ще кажа, че на низшите духове е позволено да съществуват по същата тази причина, поради която определени хора приемат за своя мисия да спасят или поправят. Това е много опасна илюзия и не бих препоръчал на никой от учениците на възнесените владици да я претворява. Най-добрият начин да се даде възможност на низшите духове да се променят е да се призоват да приключат със саморазрушаващите импулси и след това да демонстрирате, че те не могат да ви изкушат или манипулират.
    Тази сериозна безизходица позволява на дявола да ви кара да вярвате, че мисията ви е да поправяте другите. Но още по-сериозно е да му позволите да ви накара да вярвате, че мисията ви е да поправите дявола.
    Не сте отговорни за ничие спасение, освен вашето. И никакво друго същество, дори Исус Христос, не е отговорно за собственото ви спасение. Само когато изцяло разберете това, ще излезете извън границите на низшите духове, тъй като преустановявате търсенето на външни авторитети за обосноваване на вярванията ви и търсите царството в себе си.

    ВЪПРОС 5: Психистите или медиумите с кого са в контакт – с висшите или с низшите духове?
    Както обясних, това изцяло зависи от психологията на психиста или медиума. Но защо хората искат да са психисти или медиуми? В много случаи заради ниска самооценка. Това предизвиква в тях желанието да са такива, за да ги признават другите. В някои случаи ниската самооценка дори предизвиква в хората желанието да властват над другите като ги карат да вярват, че те са единствените и безпрекословни авторитети и медиуми за определени духове. Виждали сте някои, утвърждаващи се като изключителни посланици на възнесените владици, които ако обективно се вгледате в психологията им, ще откриете в действията им точно този механизъм.
    Всеки медиум или психист е на определено ниво съзнание. И ако те не са приели пълната отговорност за себе си, ще станат медиуми на низшите духове, представляващи тяхната неразрешена психология. Тези духове ще потвърждават вярванията на медиума, за да му се струва, че няма нужда да ги превъзхожда. Такива хора привличат към себе си клиенти или последователи, които също не искат да прекрачат определено ниво съзнание. И освен това те ще се поддържат взаимно, оформяйки спиралата, от която е трудно да се измъкнеш. Причината е в това, че приемете ли обосноваността на определено състояние на съзнанието, няма да успеете да видите, че то е основано на илюзия. Ако си мислите, че духът, който потвърждава убежденията ви е истински възнесен владика, как тогава някога бихте поставили под съмнение убежденията си?
    Това кара хората да заключват критичното мислене, когато нещата опират до определен лидер. Това обяснява защо някои хора отказват изцяло да видят неразрешената психология на гуруто си или проблемите в поведението му. Просто погледнете обществото на Ню Ейдж и ще видите идолопоклонничество към определен гуру, дори когато той явно злоупотребява с властта си. Това обяснява също, защо някои хора сочат постоянно другите с пръст и никога не виждат себе си. Те са приели фината илюзия, дадена им от низшите духове, поради което са твърдо убедени, че не нарушават закона на Бог. Ето защо те могат да критикуват другите без да осъзнаят, че критичното състояние на съзнанието им също нарушава закона на Бог.

    ВЪПРОС 6: Възнесените владици някога ще общуват ли чрез психист?
    Това е сложен въпрос и отговорът му зависи от това, какво разбирате под общуване. Когато става дума за освобождаване на разширени учения като тези на този сайт, то отговорът е „не”. Ще работим с някого като посланик, само когато човекът е готов да поеме отговорността за състоянието на съзнанието си. Изключения се допускат в ограничения период за подготовка, когато наистина даваме на човека възможността да постигне готовност за тази отговорност. Но в дългосрочна перспектива просто не можем да работим с човек, продължаващ да обвинява и критикува другите, тъй като опитът през столетията показа, че това води до неправилното използване на силата си, което създава карма, както за тях, така и за нас.
    Понякога даваме кратки послания на човека чрез медиум, психист или ченълър. Но това се прави само, когато няма друг начин да се достигне до човека. С други думи, ако човекът е отворил ума си като използва инструментите и ученията на този сайт, например, можем да му изпратим послание пряко в него. Но ако той не е отворен и е в критичен етап от пътя си, понякога можем да изпратим кратко послание чрез психист, тъй като неговото посещение демонстрира, че човекът е отворен за нещо извън собствените си ментални рамки.
    Моля да разберете, че това по никакъв начин не означава, че поощрявам хората да посещават психисти. Това е законът, според който, когато ученикът е готов, се появява учителя. Проблемът е в това, че понякога хората са готови подсъзнателно, но съзнателните им умове не са отворени. В такива случаи ни е позволено да използваме нетрадиционни средства за предаването на кратко послание на този човек.
    Очевидно е, че ще поощря хората, знаещи за този сайт, да използват инструментите и техниките за откриване на вътрешното си общуване. В действителност, ако след прочитането на този отговор, все пак решите да отидете при психист, мога да ви уверя, че привличате само низши духове. На този сайт ви даваме всичко, което ви е необходимо за общуване с нас, непосредствено в себе си – без използването на външни източници.
    Това не значи, че вие не можете да получите полза от външно учение. Но трябва да признаете, че истинската цел на външното учение е в откриването ви за лично общуване с нас.
    Уловката е, че това може да се случи, след като поемете отговорност за себе си. Това значи, че сте готови да приемате решения на основата на настоящите си знания и настоящото ниво на съзнание, когато става дума за всички лични дела. В такъв случай това е различие, което много духовни хора не са изпитали.
    Законът за свободната воля ви прави отговорни за собствените избори, включващи отнасящите се към личните ви действия и убеждения. Хората, които не са поели отговорността за себе си, често искат външен авторитет да им каже, какво да правят, или да ги успокоява, че изборите им са правилни, още преди да ги направят. Но опората в някакъв външен авторитет, няма да ви помогне да се възвисите до състоянието на самодостатъчност. И само когато изцяло сте си самодостатъчни, можете да преминете през портала във възнесеното царство.
    Вие се развивате в посока самодостатъчност само, когато правите избори, основани на сегашното си знание и ниво на съзнание. След това анализирате последствията от изборите и ги използвате, за да ги поставите под убежденията, които представят сегашното ви ниво. И когато започнете да виждате ограниченията или илюзията на тези убеждения, вие се възнасяте чрез засилване на умението за разграничаване към следващото ниво.
    Възнесените владици ще ви помогнат да преминете през този процес, но ние никога няма да ви казваме, какво да правите в личния си живот. Само низшите духове правят това. Затова, ако не сте готови да приемате собствените си решения, а търсете външен авторитет, който или да ви каже, какво да правите, или да потвърди това, което сте решили да правите, то няма да достигнете до възнесените владици. Ще привлечете само тези духове, които ще ви казват това, което потвърждава его-илюзиите на сегашното ви ниво съзнание от 144-те възможни на Земята.
    Истински възнесените владици никога няма да обосноват или потвърдят сегашното ви ниво. Истинският учител ще ви се яви само, когато сте готови да поемате собствени решения. Ние няма да ви казваме, какво да правите, но ще ви предоставим ценностните критерии, които да ви дадат възможността да предприемете правилните избори и да се учите от тях.
    Но знайте, че често ще се появяваме в друг вид, тъй като за всяко от 144-те нива има определено посвещение, което трябва да преминете. Ако знаехте с точност, в какво се състои, щеше да е прекалено просто, а вие няма да можете да развивате чувството за разграничение. Затова е особено важно да отчитате старото изказване: „Ако гурото ви е мравка, вземете го на сериозно”.
    Разбирате ли основополагащото учение? В растежа си преминавате през 144 нива, които увеличават способността ви да виждате през илюзиите, представени ви от низшите духове. Това трябва да е вътрешен процес и ние не можем да го правим вместо вас. Когато призовавате за помощта ни, това не прилича на разговор с външен глас, който казва този път е лъжлив, а този – истински. Ние се появяваме по фини начини, които много хора не забелязват. Ще ви предоставим учение или вибрация, които са над сегашното ви ниво. Ако го признаете, то ще ви даде възможността да виждате през илюзиите на това ниво, в който сте сега и да го преодолеете.
    Но ако пропуснете или използвате сегашните си убеждения, за да спорите с тях, то ще изгубите тази възможност за момента. Ако го правим по друг начин, просто ще станете зависими от нас, това, което наблюдавате при много „духовни” хора, зависими от психисти или гуру и търсещи винаги външен авторитет, преди да вземат някакво лично решение.
    Това не е израстване за Христобитието, независимо, че низшите духове може да ви кажат и да ви накарат да почувствате, че сте постигнали голям прогрес, следвайки напътствията им.
    Старото предупреждение „изпитвайте духовете” е добро. Но, ако мислите, че можете да изпитвате духовете на основата на нивото съзнание, което сте в момента, то ще си мислите, че духовете, потвърждаващи илюзиите на това ниво, са истински. И когато истинският гуру или възнесеният владика дойде, за да предизвика илюзиите ви, често ще спорите с тях, като използвате ученията на низшите духове, за да убедите себе си, че ние сме лъжливи духове.
    Зная, че ще ви се стори прекалено сложно да формирате разграниченията, но това е така докато продължавате да търсите оправдание за съсредоточаването в сламката в очите на другите, вместо наистина да видите гредата в своето. Благодарение на честното самоизследване, наистина може постепенно да се формира чувствителност към различията, което ще ви помогне да отделите сеното от плявата.

 

Източник: Йосиф Йоргов http://yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=3431

Превод: Анита от http://www.universalpath.org/article.php?id=1964

Последно променена в Вторник, 15 Януари 2013 19:46