Събота, 11 Август 2012 09:10

За същността на процеса възнесение

Написана от
След като слизането е съпровождано с думите „Аз съм това”, „аз съм този”, то при възнесението казвате „Аз не съм това” и „аз не съм този”.

 


http://www.jivoslovo.info публикува статията с разрешението на Йосиф Йоргов http://yosif.net


Въпрос: Скъпи Исус, някои от нас поставят въпроса за отношенията ти с Мария Магдалина по време на мисията ти на Земята като Исус. Разбираме, че тя е била близнецовия ти пламък и твоя близка ученичка. Тъй като гледаме на себе си като Възнесени Владици в Действие, искаме да разберем, какви са били отношенията ви с нея, по времето, когато си демонстрирал на учениците и на света пътя на Христа. Чувствам, че знам частично отговорът ти. Обичаш Господ Бога своего с целите си разум, сърце, душа и с цялата си воля изпълняваш Волята Му, защото тя е и твоята Воля, отричаш се от низшата воля заради Възлюбения Господ, който е АЗ СЪМ ТОВА, КОЕТО СЪМ. Ти си Битие на този, който си. Ти обичаш близнецовия си пламък и го възвишаваш по времето, когато изпълняваш целта на Битието си, тъй като мисията ти има божествено направление. Така че любовта ти не е била изискващата сексуален съюз, а е излизала от рамките му към по-висш съюз. С Любов, Мария.

 

Знайте Битието на Волята на Бог. Аз съм Волята на Божественото Битие АЗ СЪМ. Волята Ми е Божия Воля. Бъдете единни с мен във Волята на Бог. АЗ СЪМ битие повече в Бог с волята си да Бъда Всичко (който) АЗ СЪМ... Филос Тибетец    ОТГОВОР НА ИСУС, 2 юли 2011
   

    В какво се заключава процесът на възнесението? Както казах преди 2000 г. „Никой не се е възкачвал на небето, ако не е слязъл оттам”.
    Как слизате от небесата? Като се отъждествявате с нещо на Земята и казвате „Аз съм този”, „Аз съм това”. Като следствие на този процес на снижаване, вие можете да напуснете чистото съзнание, с което сте слезли, толкова далече, колкото пожелаете.
    За да влезете в процесът възнесение, първоначално трябва да преустановите процесът на слизане. Трябва да разберете, че достатъчно сте се отъждествявали с вещите или условията на Земята.
    По този начин, процесът на Възнесение е процес, чрез който се разтъждествявате със всичко, намиращо се на Земята, докато на тази планета не остане нищо, към което имате някаква привързаност. А когато нямате привързаност, не реагирате за или против нещо.
    След като слизането е съпровождано с думите „Аз съм това”, „аз съм този”, то при възнесението казвате „Аз не съм това” и „аз не съм този”.
    Това съвсем не е лесно, тъй като след като сте се отъждествявали с човешко същество на Земята, възприятията ви за живота са оцветени с това чувство за идентичност. Защото сте склонни да виждате само това, което потвърждава нещото, в което още искате да вярвате, а това прави трудно преодоляването на чувството за идентичност като отделно същество за всеки.
    Какво може да разсее магията? Само срещата ви с реалността извън собствения филтър на възприятие.
    За някои това става под формата на вътрешно, мистично преживяване на чистото съзнание, за други – когато признават, че учителят или учението притежава по-висока степен Христосъзнание, отколкото те. Това е придвижване след първата покана на Христос.
    Но критичният въпрос: ще премине ли ученикът към втората покана на Христос и дали ще е готов да използва контакта с истинските учители, за да постави под съмнение филтъра си на възприятие? Ще позволите ли на истинския учител да ви изведе от вашия филтър на възприятие или ще се стараете да накарате учителя да съответства на вашия филтър?
    Ако правите последното, то влизате в съзнанието на Петър. Петър, разбира се, е главният символ на това, какво се случва с хората, които намират истинския учител, но след известно време стигат до точката, в която имат възприемане, от което те не се отказват, за да продължат да следват учителя. Католическата църква от самото начало е била построена върху тази „скала на Петър”, а не на скалата на Христос и до днес продължава да разпространява изкуствения образ на Христа.
    Когато реагирате така, ви не следвате древния закон, управляващ отношенията между възнесените владици и учениците им – „Когато ученикът е готов, учителят се появява”. Затова няма да сте способни повече да привличате възнесения владика като свой учител. Вместо това ще привлечете духове, а те действително могат да приемат вида на възнесените владици, които ще потвърдят възприятието, на което не сте готови да отправите предизвикателство.
    Връщам се към зададеният въпрос. Отначало изглежда, че задавате въпрос на възнесен владика, но след това казвате, как „владиката” трябва да отговаря според собственото ви възприемане.
    Ако наистина сте възнесен владика в действие, то сега ще сте готови да се попитате „Какво от казаното от мен говори за сегашното ми състояние?”.
    И ако откриете, че спорите с това, което съм казал тук или на друго място, се попитайте „Какво от сегашното състояние на съзнанието ми ме кара да реагирам така?”.
    Това е златен въпрос за всеки, който е настроен сериозно да влезе в процеса на възнесение. Само тези, които са готови да зададат този въпрос и продължават да го задават във всяка ситуация, когато реагирате на нещо по Земята, наистина ще станат възнесени владици.
    Тези, които не са готови да се занимават с това самоизследване, ще продължават да вървят по този наклон с твърдата увереност, че възприемането им е вярно. Ние, възнесените владици, винаги ще уважаваме правото ви да го правите. Но когато ви е достатъчно и решите, че сте готови да не се отъждествявате с филтъра си на възприемане, ние винаги ще бъдем готови да ви помогнем.
    Само когато ученикът наистина е готов, ние непременно ще се появим, макар и често не в открита форма, за да изпитаме учениците дали наистина са готови да поставят под съмнение възприятията си – дори възприемането на това, как трябва да изглеждат възнесените владици.
    Затова нашата поява винаги дава възможността на тези, които не поставят под съмнение възприемането си, да намерят оправданието си, за да ни отрекат. И наистина някои са превърнали аргументацията против истинския учител във вид изкуство.
    Но „Няма значение, какво е било преди – следвай ме”.

 

Източник: Йосиф Йоргов http://yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=3486

Превод: Анита от http://www.universalpath.org/article.php?id=1969

Последно променена в Вторник, 15 Януари 2013 19:47