Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/kaltini/public_html/jivoslovo.info/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0
Sunday, 05 August 2012 11:04

Моето сакрално сърце или къде отиват чакрите

Written by
 Скъпи мои Ангели! Продължаваме темата за новата, ОГНЕНА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА НА ЧОВЕКА.

http://www.jivoslovo.info публикува статията с разрешението на Йосиф Йоргов http://yosif.net


Продължение

    1.Човекът ще стане... Планета!

    (Огнено осигуряване на Планетарното Единение.)

    Здравейте, Сътрудници на Светлината! Аз съм Крайон, от Магнитната Служба, днес отново съм с вас.

    Скъпи мои Ангели! Продължаваме темата за новата, ОГНЕНА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА НА ЧОВЕКА. Знам, че тя е предизвикала голям интерес в читателите и слушателите. Това не е случайно. Значението на новата енергосистема е трудно да се оцени. Тя е най-важното звено в процеса Възнесение на човечеството и планетата.

    Огнена система има не само при човека. Подобна енергийна структура е широко разпространена в Космоса. Ето наистина невероятна новина: в планетата Земя, чрез стихията на Огъня, сега се ражда УНИКАЛНО ЕНЕРГИЙНО ОСИГУРЯВАНЕ! ТАКАВА ЕНЕРГИЙНА СТРУКТУРА НЯМА НИТО ЕДНА ПЛАНЕТА В ГАЛАКТИКАТА „МЛЕЧЕН ПЪТ”! По този начин, скъпи мои, Земята, заедно с вас, преминава в нов, удивителен и прекрасен стадий на еволюционно творчество.

    В момента на Земята се изгражда система от цяла поредица нови, несъществуващи досега, многомерни енергийни структури. При това планетата върви по-напред от вас в това изграждане. На практика това означава, че на Земята с предимство се раждат нови елементи на енергосистемата – Многослойни Тори (MT). По този начин планетата помага за сътворяването на новата енергийна структура в телата на всички хора. А Сътрудниците на Светлината, започвайки работа по изграждането на новата енергосистема, имат уникалната възможност да вземат участие в сътворяването на ПЛАНЕТАРНАТА ОГНЕНА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА. Това взаимно творчество е прекрасно! Наистина, новата Огнена Енергосистема все още се съчетава със съществуващата по-стара система за енергийно осигуряване. Но старите времена отминават заедно със старите системи.

    „Крайон, какво е новото, внесено в енергосистемата на нашата планета? Какво е новото на Земята, което го няма по другите планети?” Чувам, чувам вашите въпроси, слънчеви мои! И бързам да удовлетворя вашето законно любопитство. По-рано енергийното осигуряване на Земята и частично на хората, се обезпечаваше напълно от слънчевата енергия на вашето измерение в съчетание с някаква част от магнитния резонанс, идващ от вътрешните измерения (Висшите светове). А сега вие, заедно с планетата, преминавате на енергийно осигуряване с източник Огънят на вътрешното пространство (висшите измерения, от пето нагоре). Каква е разликата? По-рано енергията е постъпвала към вас непосредствено от вашето четиримерно Слънце, и частично от други обекти на четиримерния Космос. Енергията на по-висшите измерения не се е усвоявала пряко нито от планетата, нито от вас, хората. Налагало се тя да бъде сложно трансформирана чрез понижение на вибрационната съставяща, за да можете вие и Земята да я усвоявате. Такива са били условията на живот в дуалността. Всъщност, в последните сто хиляди години много активно е вървял процес на снижение обема енергия, постъпващ на Земята от Висшите измерения. Планетата започнала да губи способността за усвояване на чиста ПРАНА ОТ ВЪТРЕШНА ЕНЕРГИЯ. Започнало превключване на енергозахранването към ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ.

    Такива условия се установили и за всички форми на живот но Земята.

    Сътрудници на Светлината! Ето една от най-приятните новини за вас, като Стари Души, като автори и участници в нашия Експеримент. Започна обратен процес! Скоро и планетата, и всички форми на живот ще получат достъп до вътрешни източници на енергия, енергията на Духовния Свят. Земята е готова да отвори вратата към Висшите измерения. Затова Семейството на Светлината отново и отново ви казва: трябва да се готвите за хранене с прана, да се готвите за постепенен преход към енергийно хранене.

    Как да стане това в условията на преход от дуалност, в сложните условия на вашия особен изход от физическата реалност? На помощ при вас, за кой ли път, идват Братята от Централното Духовно Слънце. Те предложиха необичаен начин за преход към праническо хранене. В основата е експериментален модел, който е доказал ефективността си на някои други планети от далечни светове. Ще ви съобщя особеностите именно на този модел. Ще ви разкажа, по какъв начин ще можете да го сътворите и активирате, обединявайки усилията си с аналогичните процеси при Земята за формирането на Огнена система за енергийно осигуряване.

    Работници на Светлината! Ще съсредоточа вниманието ви върху Огнената енергосистема като цяло, без детайлен анализ. Ще започна с това, че пространството на Сакралното Сърце, за което говорихме, винаги е съществувало, но не в такъв вид и такава конструкция. Семейството на Светлината и преди ви е съобщавало за него. Положението му може да се отъждестви с положението на Сърдечната Чакра във висшите измерения. Каква е тази чакра? Много от вас я наричат „Висша сърдечна чакра”. Защото тя е носила тези характеристики на вашата Божественост, които са присъщи на Сакралното Сърце. Това Сърце винаги е можело да съединява Човека със Света на Висшите измерения. Но дали много от вас са можели да се възползват от това? Само някои! А сега Крайон ви съобщава: Сакралното Сърце променя конструкцията си с по-съвременна! То дава възможност за съединение на Човек не само с планетарната система за енергийно обезпечаване, но и с цялата космическа, вселенска система! Сакралното Сърце сега не просто се развива, а все едно се ражда отново! Болшинството от Сътрудниците на Светлината преживяват това раждане понякога болезнено и тежко, неразбирайки същността на случващото се. Много Сътрудници на Светлината чувстват постоянно натоварване на сърцето и смятат, че са болни. Разбира се, сред вас има и хора с болно сърце. Но при повечето от вас тежестта в областта на сърцето е следствие от преустройството на Сакралното Сърце! Щом започнете да осъзнавате, разбирате и приемате случващите се с вас промени еволюционно, в съответствие с нормите на текущия процес, веднага всичко при вас ще започне да протича по-бързо и по-приятно. Освен това – трябва съзнателно да се работи над построяването на новата енергийна система и над сътворяването на новото си Сакрално Сърце. Ето защо след всяко мое съобщение по тази тема, Владика Кут Хуми дава духовни практики, медитации, които ще ви помогнат да направите процеса на раждане на новите структури по-хармоничен, комфортен и в същото време – да го ускорите.

    Да отделим внимание на Централния Тор – АРАНАХАТА. Какво представлява той? От гледната точка на физиката и математиката, това пространство се нарича фазово. В него е представено множество от всички състояния на системата така, че всяко възможно състояние съответства на точка от фазовото пространство. Иначе казано, в съдържанието от точки във фазовото пространство е „архивирано” многообразие на всички измерения. Многообразие, което е сбито, компресирано в една точка. Представете си например, че цялото многообразие от информация от вашия Интернет е въведено на екрана на монитора под една „икона”. Вие можете да влезете през тази „икона” и да разгледате необходимия ви раздел, после да продължите този процес безкрайно дълго, запознавайки се с цялата информация. Точката от фазовото пространство – това е своеобразна „информационна икона”. Особеността на тази точка в Многослойния Тор е, че тя е многомерна. И позволява да се влиза в различни измерения. А най-главното е, че хората могат да направят измеренията на Вселената своя „съставна част”. Или пък да пътешестват в тези измерения, ако погледнем на този процес от човешка гледна точка.

    Именно многомерното фазово пространство позволява, в Сакралното Сърце да съществуват всички измерения едновременно. Благодарение на него, когато новата Огнена система бъде сформирана напълно, при прехода в пето измерение няма да ви се налага да ходите някъде, да бъдете на специално място или да предприемате нещо особено. Спомнете си, за какво ви предупреждавах нееднократно. Първият стадий от подготовката за Възнесение трябва да започне с усвояване на „спускането”, влизането в Сакралното ви Сърце. Но за да се състои този Преход, сега е необходимо преобразуване на старата чакрална система в нова, Огнена система, за която вие вече знаете.

    Слънчеви Мои! Моля ви... Съсредоточете в този момент съзнанието си върху сърдечната чакра. И независимо от това, дали сте започнали да изграждате новата Огнена система или не, при вас ще се случат чудеса! Да,да,да, Крайон ви обещава чудеса! Съсредоточихте ли се?! А сега си представете, че това не е вашата сърдечна чакра, а сърдечната чакра на планетата. После направете през нея изход нагоре! Получи ли се? Тези, които почувстваха притегляне нагоре, започват да проявяват и чувство за откъсване от четиримерността. И това е докато все още сте в обикновеното си състояние, за повечето – със старата чакрална система! А какво ще бъде притеглянето нагоре към висшите измерения, когато построите Централния Тор, а след него и цялата нова система за енергийно осигуряване! Образува се проход към висшите измерения! Но не прибързвайте. И вие, и Земята, още не сте съзрели за масовия Преход. Всичко с времето си. Засега почувствайте дълбокото различие в работата на старата чакрална система и новата Огнена енергосистема.

    А сега ще ви опиша приликите и разликите между вашата нова система и тази на планетата. Каква е разликата? И доколко е важно да се осъзнае това? Какво ще допринесе това знание за вас, скъпи мои Ангели, в преддверието на Прехода за човечеството и планетата в пето измерение?

    Започвам с очевидното сходство. В планетата, както и във вас, се формират същите Многослойни Тори и свое Сакрално Сърце. Раждат се плазмени нишки, носещи това Огнено захранване, за което през цялото време ви говори Крайон. Земята ще развие нов модел енергийно захранване – такъв има при много малко обекти в Космоса. И все пак планетарната Огнена система се различава от вашата. Тя е по-богата и разнообразна от човешката. Земята съдържа в организма си всички видове и форми на живот, които се развиват в нея. В планетарната система присъстват всички програми за развитие. При това не поединично, а в пълно сливане и хармонично взаимодействие.

    Сега си представете, колко по-сложно и по-енергоемко е енергийното обезпечаване на планетарния механизъм, в сравнение с вашия, човешкия. Да, в планетата вече са сформирани всички Многослойни Торове с достатъчно мощно енергийно осигуряване. Всички форми на живот, включително и човешките, трябва да имат отражение в системата й за енергийно захранване, в някои от плазмените нишки и в някои от Торите. Освен това в планетата вече са проявени ВСИЧКИ Божествени Аспекти и ВСИЧКИ енергийни центрове, свойствени именно за новата енергийна система. Всеки вид живот на планетата има представителство в системата на планетните Тори. Защото при никой от видовете живот, не се формират нови конструкции от Многослойни Тори, както при човека. Новата ОГНЕНА ЕНЕРГОСИСТЕМА ЗАСЕГА СЕ РАЖДА САМО ПРИ ХОРАТА, като се има предвид броя на обитателите на вашия четиримерен свят. Хората трябва да постигнат пълно Единение с планетата, вашите тори в задължителен порядък трябва да станат фрактална структура (структура с безкрайно множество от подобни една на друга части) на Земните Тори.

    Много е важно да се разбере: ЗАРАЖДАЩАТА СЕ ОГНЕНА ЕНЕРГОСИСТЕМА ЩЕ СЪЕДИНИ ХОРАТА НА НОВО, РАЗЛИЧНО НИВО С ВСИЧКИ ПЛАНЕТАРНИ ФОРМИ НА ЖИВОТ! Новият вид връзка с планетарната система от Тори ще установи тясна и многообразна връзка с другите форми на живот на Земята! Ще се зароди истинско Единение между всички вас. Семейството на Светлината отдавна ви призовава към Единство. И много хора вече са се обединявали с други форми на живот чрез емоционалната сфера, чрез енергията на Любовта. Установявали са духовен контакт, започвали да се разбират един друг като усвоявали езика. Но въпреки това малко от вас са могли да почувстват силно Единение с други форми на живот на клетъчно ниво. А сега Крайон твърди: след формирането на нова енергосистема на базата на Многослойни тори и нова конструкция на Сакралното Сърце, вие ще можете да почувствате в дълбочина пълно Единение с всяка форма на живот на планетата.

    Но и това не е всичко. Тъй като новата система за енергийно обезпечаване ще ви свърже с целия Космос, то лесно ще установявате Единение с много и различни форми на живот, съществуващи във Вселената. И ще разберете, че можете сами да творите тази Вселена, защото у вас ще бъде проявено най-главното условие за съзидателното творчество – истинно Единение с целия Вселенски живот. Всеки човек, изградил новата енергосистема, е цяла планета в Космоса, а не просто човек на Земята. И това наистина е така.

    Заедно с раждането на Огнената енергосистема, всеки градивно мислещ човек ще започне свое творчество във Вселената. А знаете ли, че в бъдещето ще имате възможност да „преобърнете”, да трансформирате нашата Вселена и да започнете да сътворявате нова? Да, Слънчеви мои, това е планирано от нас и от вас. Именно затова сега ви се дава възможност да получите способностите на велики Творци заедно със създаването на новата енергосистема във вид на Многослойни Тори. Как ще се усъвършенстват те? Ще отговорим на този въпрос по-подробно.

    2. „Роден дом” за всички измерения

    (Енергийно съдържание на Многослойния Тор)

    Енергетиката на съвременния човек и сега се определя с преимущество от съдържанието на Многослойния Тор (МТ). В бъдеще този процес ще се усилва. Съвършенството или несъвършенството на МТ ще влияе на качеството на физическото и фините тела. За физическото тяло е необходима по-нискочестотна енергия, отколкото за което и да е от висшите тела. И това напълно се обезпечава от МТ. Но цялата система за Огнено осигуряване на човека ще бъде настроена преди всичко за новото, петмерно ефирно тяло – вместо сегашното физическо. Това е оправдано, тъй като петмерното ефирно тяло ще стане за хората основно тяло във вашия свят на пето измерение. Съвременната Огнена система не само осигурява жизнените функции на физическото тяло, но помага и за формирането на ефирното тяло. Трябва да се изпълняват съответните медитации, духовни практики, позволяващи да се ускорят необходимите преустройства и на физическото, и на ефирното тяло. Трябва да се даде възможност на физическото тяло за „изтъняване”, повишаване на вибрациите и постепенно преобразуване в ефирно тяло от пето измерение. Този процес ще завърши в относително недалечно бъдеще.

    С какво съдържание ще се напълни хармоничният Многослоен Тор? Новата Огнена Енергийна система е ориентирана, преди всичко, към фините тела. Особено активно ще взаимодейства новата енергосистема с фините тела, когато енергийните нишки започнат да се преобразуват в плазмени. Това преобразуване ще става постепенно и достатъчно плавно. Човекът е призван не само да осъзнае този процес, но и активно да участва в него ментално и емоционално.

    Да погледнем конструкцията на Многослойния Тор от гледна точка на вашия Божествен произход. В новата Огнена система има една интересна особеност. Всички Многослойни Тори са пряко свързани с Божествените Аспекти (виж статията „Божествено съдържание на МерКаБа”), активирани или още неактивирани в Светлинните ви тела. Да си спомним описанието на Централния Тор АРАНАХАТА. Аз съобщих, че в него се формират нови енергийни центрове, чийто брой ще достигне 21. Защо точно в Централния Тор се развива такъв процес, и защо количеството на центровете в него съвпада с общия брой на Божествените Аспекти на човека? Мисля, че разбирате сами. Броя на Божествените Аспекти – това са Божествените Енергии на Твореца, под чието Слънце е създадена Монадата на всеки от вас. И именно в Централния Тор са отразени напълно всички Божествени Аспекти. 21 Божествени Енергии формират Главния Тор, както на човека, така и на планетата. Всички Енергии на Твореца влияят на новото енергийно осигуряване на човека. Централният Тор дава възможност за най-близък изход към Висшите Светове с пълно използване на 21 Божествени Енергии, дори ако те все още не са напълно активирани в текущия ви живот. И затова се формират 21 енергийни центъра, 21 енергийни нишки с последваща трансформация в плазмени нишки. С образуването на плазмените структури в жизненото ви пространство ще бъде присъединен и новият магнетизъм на Крайон – ПЪРВИЧЕН МАГНЕТИЗЪМ НА ВСЕЛЕНАТА. Той още не е проявен напълно при вас, макар че присъства във всяка клетка на телата ви.

    Защо, в този момент, в Централния Тор вече са започнали да се активират всички Божествени Аспекти? Такава е повелята на времето и такъв е новият модел на енергосистемата, която досега не е съществувала във Вселената. Сега се дават други възможности, реализира се предложената схема за ново, Огнено енергийно захранване. То позволява скорошно използване на всички Божествени Енергии, както от планетата, така и от човечеството. Хората не знаят много от възможностите на чакралната система. И затова, голяма част от тези възможности, не са използвани от вас. Включително активацията на Божествените Енергии. Чрез старата система от чакри имаше възможност за активиране на съществуващите 18 Аспекта на Божествената Енергия. Но малко от вас знаеха за това, а още по-малко ги активираха. А сега всичко се прави по такъв начин, че нито един човек да не може да пропилее своите възможности за нова, Огнена енергосистема. В БЪДЕЩЕТО ВСЕКИ ЧОВЕК ТРЯБВА ДА МОЖЕ ДА Я ИЗПОЛЗВА С ПЪЛНА СИЛА. Защото именно 21 Божествени Аспекта са необходими на хората от Земята, за да изпълнят възложената им Мисия, свързана с образуване на нови измерения, раждане на милиони нови форми на живот.

    Да се върнем към енергийното осигуряване чрез Огнена енергия. Сега нямате време да мислите къде отива времето (усмивка от Крайон). А то, и времето също, отива за построяването на новата система за енергийно обезпечаване. Как!? Вие сте удивени!? А какво е това „време” при линейността на вашето съществуване. Това е един от видовете енергии, която в този си вид не присъства в 5-то измерение. И сега тази енергия се използва за построяване на новата енергийна система. И затова в Централния Тор, в Сакралното ви Сърце, не само присъстват всички измерения, те се съпровождат от енергията на времето. В Многослойните Тори Енергията на времето навива извивките си и ги поставя в тези спирали, в които се завихрят седемцветните дъги на енергийните нишки. Енергийните нишки съществуват докато у вас не се събуди човекът от пето измерение. И това ще е преди Възнесението! При духовно развития човек плазмените нишки все по-активно ще започнат благословената си работа за подготовка на физическото тяло за Възнесението. Можете да си помогнете за ускоряване на процеса чрез съответните тренировки и медитации. Работете колкото може по-отрано. Колкото по-бързо включите новата система, толкова по-леко ще преминат при вас преобразуващите процеси на подготовка за живот в пето измерение. Бъдете внимателни със сроковете.

    Мили Мои Ангели от Централното Духовно Слънце! На 31 юли 2011год. Аз общувах с вас на ченълинг в Рига. Там ние настроихме прекрасен Портал за връзка между вашето жизнено пространство и пето измерение. Какво се случи? Защо при повечето от присъстващите не възникна съмнение, че това е възможно и мислимо? Вие направихте построението и вие бяхте в пето измерение. И при това при повечето от вас още работи старата система от чакри! Как така!? Работата е в това, че вашите Духовни Наставници, Групите за поддръжка ви помогнаха да получите в този момент цялата Енергия на Божествените Аспекти – всичките ДВАДЕСЕТ И ЕДИН! Нека това да е било временно, но активацията на 21 Божествени Аспекта се случи! И вашите Висши Аз участваха в този процес, награждавайки ви с тези атрибути, които сега можете да придобиете завинаги. Можете да ги укрепите и утвърдите в новата конструкция на Централния Тор, като постепенно изграждате цялата нова Огнена система за енергийно осигуряване.

    Вече ви казах, че в Централния Тор ще присъстват всички Божествени Аспекти на космическото ви съществуване. А какво влияе за формирането на едно или друго количество от енергийни центрове и нишки в другите Многослойни Тори? Вероятно сте обърнали внимание на съответствието между броя на центровете и броя на енергийните нишки в Централния, хоризонталния и диагоналните Тори. Ще разгледаме по-подробно, защо в хоризонтално разположените тори в момента не са възможни 21 центъра и 21 енергийни нишки. Това е важно да се знае! Веднага, избързвайки, искам да ви успокоя (усмивка на Крайон), че в бъдещата реалност в хоризонталния тор ще започне формиране на енергийни центрове и плазмени нишки според броя на Божествените Аспекти. Но това няма да е скоро! А защо не сега? Става дума за невъзможността във вашия сегашен живот да се проявят всички Божествени Аспекти във всички МТ. Вашата четиримерност не го позволява! Разберете, че когато формирате Централния Тор, той започва пряко да ви свързва с космическото, вселенско Сърце. И в него е възможно формирането на всички Божествени Енергии. Макар, че това няма да стане веднага. Такава потенциална възможност е заложена в конструкцията на Тор АрАнахата.

    С хоризонталния Тор РаАнахата положението е друго. Той е тясно свързан с планетарната кристална мрежа, включваща и Кристалната Решетка 144, и все още малко известната ви вибрационна Кристална Матрица 999 и новите кристални полета на планетата. Ако Централния Тор АРАНАХАТА ви свързва със Сърцето на Вселената, с вашите Космически Родители, с Монадите ви и техните проявления, то хоризонталния Тор – това е участието на самата планета във вашето енергийно обезпечаване. И формирането на хоризонталния Тор е пряко свързано с подготовката ви за Възнесение. Вие вече знаете, че за да се възнесете и вие, и планетата, трябва вибрациите при Възнесението да достигнат условното число 999 (три деветки, а не деветстотин деветдесет и девет). Какво означава това според зададения формат на разглежданата тема? И какво е вибрационно Кристална Матрица 999? Сега ще изясним това с пример.

    Вземете Лента на Мьобиус и я погледнете отстрани. Какво можете да видите на нейната плоска страна? Почти нищо. Тя ще ви се стори като линия, напомняща цифрата 8. Но ако я обърнете, макар и под малък ъгъл, то веднага ще видите колко по-сложно изглежда лентата. Ще можете да разпознаете различни ПРЕХОДИ, напомнящи известните и няколкократно анализираните от нас числа: 6, 8 и 9. Говорихме за тях, докато се готвехме да посрещнем вибрацията 11:11:11. И така – какво показват ТРИТЕ ДЕВЕТКИ? И защо именно три деветки? Защо всички числа, представляващи в момента която и да е Лента на Мьобиус в пространството на Земята, започват постепенно да се трансформират в ТРИ ДЕВЕТКИ? Зная, че много от вас вече са готови с отговора. Юнаци! ТРИТЕ ДЕВЕТКИ ви говорят за превръщането на вашия четиримерен свят в друг свят. Отначало той ще бъде петмерен. ТРИ ДЕВЕТКИ – това е преходът на вашия живот от четвърто в пето измерение. Тези ДЕВЕТКИ, трансформирайки се чрез Лентата на Мьобиус, ви извеждат от външната страна на Лентата към вътрешната. Но вътрешната страна – това вече не е само пето измерение. Това са ВЪТРЕШНИТЕ СВЕТОВЕ, възможността за преход към Висшите Измерения на планетата, които ще бъдат достъпни за вашия живот. Наистина, това ще става постепенно. И цикличността ще става чрез числото 9.

    ТРИТЕ ДЕВЕТКИ представляват активност на вашите, проявени в четиримерността, Божествени Аспекти, а те трябва да са не по-малко от девет от осемнадесетте, проявени на земния план. Този процес се поддържа от специална Матрица, която сега се формира в Кристалната Решетка на Земята. Точно тази Матрица, специално ще ви даде настройка на тези вибрации, които ще ви позволят да съпоставите активираните си Аспекти с възможностите на Планетата в процеса на Възнесение. Именно затова говорим за кристални промени във вашите структури.

    Сега да се върнем към хоризонталния Тор РААНАХАТА, разположен перпендикулярно спрямо Централния (вертикален) Тор. В хоризонталния Тор днес не е възможно формирането на всичките 21 енергийни центъра, а само броя на проявените в четиримерния ви свят, т.е. 18. Ето връзката с текущия ви живот. Затова многоцветните дъговидни нишки се формират без виолетов цвят, т.е. без цвета на висшата вибрация по скалата на Дъгата. Но защо образуваните нишки са два пъти по-малко от енергийните центрове, т.е. – 9? От какво е предизвикана тази закономерност? С това хоризонталния Тор съществено се отличава от Централния Тор, където броя на нишките съвпада с броя на енергийните центрове. В хоризонталните Многослойни Тори в момента това е недопустимо, защото всички нишки на Торите съществено зависят от положението на Земята в изкачването на еволюционната Спирала на Светлината. Днес вашата Планета все още не е еднороден, единосъщен обект. Може да се счита, че някъде има планета-двойник, където вече съществуват другите 9 плазмени нишки в хоризонталните структури на енергосистемата. Вашата задача е да подготвите условията за проявление на тези идеални плазмени нишки във вашата енергийна система. Реално те ще се проявяват във вашите хоризонтални Тори през периода, когато Земята стане изцяло Духовно Същество. За това ще говорим в следващите съобщения.

    А сета да определим, какви принципно нови тенденции ще съществуват в построяването на новата Енергийна система.

    Хоризонталният Тор – той е разцъфнал в нежните си цветове. Не трябва да се мисли, че като говорим за червения цвят, то той не може да бъде нежен. Нежно-червеният цвят в хоризонталния тор символизира тази женствена окраска на новата Мъжка Енергия, за която ние постоянно и отдавна ви говорим, че ще пристигне на Земята. А виолетовият контур, обвиващ този тор? Това е най-високочестотният спектър, защитаващ вашите жизнени позиции на планетата във времето на съществуването ви. Защо такива багри? Уместно е да започнем обяснението от Централния Тор, АРАНАХАТА. Известно ви е, че той носи обратното оцветяване – основен виолетов с червен контур. И защо именно такива, а не други цветове на дъгата? Трябва да обясним всички цветови съчетания. Централният Тор е високочестотен. И макар, че неговото основно предназначение е връзка с Космоса, с Вселената, той все пак не е отделен от планетата. Връзката с Тора на Земята се осъществява чрез ореола на червения контур. В хоризонталният Тор е обратно. Планетарното свързване е напълно развито, но връзката с Космоса става чрез виолетовия контур.

    А сега се връщаме на въпроса за броя на енергийните нишки в хоризонталния тор. Мили мои Ангели от Централното Духовно Слънце! Вие сами поискахте проявлението ви в пространството на Земята да е с някои ограничения! Тези ограничения се отразяват и в енергийната ви обезпеченост. Но защо енергийните нишки са два пъти по-малко от енергийните центрове (18 центъра, 9 нишки)? Едната причина вече е посочена по-горе. Втората се корени в самите вас. От времето, когато се разделихте с Божествената си Същност, вие съкратихте два пъти енергийното си обезпечаване. Сега, чрез построяването на новата енергосистема, вие постепенно ще възвърнете пълноценното си енергийно захранване. Но не веднага. Отначало ще се активира захранване за сметка на Земята. Построяването на хоризонталните тори ще даде силно увеличение на енергийното обезпечаване. Още повече, че количеството на тези тори с времето ще се увеличи до три.

    На физическо ниво увеличението на това захранване може да доведе до нарушение на киселинно-алкалния баланс, към повишение нивото на киселинност.

    Но усилването на чистата Огнена енергия през Централния Тор ще стартира обратния процес. Така ще бъдете временно защитени от интензивното окисление на все още неподготвените организми. В хоризонталните тори от всички видове, все още нямате необходимия брой енергийни нишки. Това ще се осъществи в бъдещето. И то не в близко бъдеще. Постепенната активация на Божествените Аспекти в земния живот до тяхното истинско пълноценно количество (21) ще придаде на този процес с течение на времето и увеличение броя на енергийните нишки (следователно впоследствие и плазмени нишки).

    Подобна връзка между енергийните центрове и количеството енергийни нишки съществува и в диагоналните тори – Виджуна и Санандан. И тук се проявява аналогична закономерност. Системата на диагоналните тори осигурява връзка на вашата груба материя с космическата материя, което сега ще ви позволи активно да преустроите структурата на фините си (Светлинни) тела. Именно за това е необходимо да се създаде новата система за Огнено енергийно осигуряване. Тя ще стане система за Огнено преобразяване на вашите фини (Светлинни) тела.

    Торът Виджуна, насочен към дясната ръка, както вече знаете, има нежносин цвят със зелен контур. И отново въпросът е – защо именно тези цветове? И какви са основните функции на този тор? Аз ви бях обяснил, че при него има съчетание на мъжка и женска енергия с преобладаване на женската. Това трябва добре да го запомните. Торът се изгражда, осигурявайки равновесното съчетание на новата мъжка и новата женска енергии. Като преобладаването на женската енергия се състои в ИНТЕНЗИФИКАЦИЯТА НА ТАЗИ ЕНЕРГИЯ. Виджуна има 8 енергийни центъра, от които после се образуват 4 енергийни нишки и, след време, 4 плазмени нишки. Оцветяването на нишките е предизвикана от съвместяването на различните функции на тора. Главната му функция е отдаването на енергийна информация в околното пространство. Затова най-добре подхождат цветът на тора и поредността на четирите цвята в плазмените нишки.

    Преминаваме към втория диагонален тор – Санандан. И тук имаме обратно съчетание на цветовете на тора в сравнение с тор Виджуна. Санандан свети с нежнозелен цвят със син контур. Той работи за приемането на информация от космическото пространство. При този тор също ще се сформират 4 енергийни нишки, които постепенно ще се преобразуват в плазмени.

    Мисля, че за Сътрудниците на Светлината ще е интересно да узнаят, че именно в двата диагонални Многослойни Тора – Виджуна и Санандан, е скрита загадка... от вашите космически прародители – шестнадесет звездни цивилизации, които са дали духовноматериални гени на съвременното човечество. Диагоналните тори са тясно свързани с кристалната структура на човека и чрез нея с цялата планетарна кристална структура. Виджуна и Санандан по специален начин са свързани с централния Кристален Канал на човека (Кристалния Сушумна) и Кристала Алмена (сърцевина на Кристалната структура)*.

    Четирите Многослойни Тора – Централният, хоризонталният и двата диагонални, с времето ще бъдат не само системата ви за захранване с Огнена, космическа прана. Те ще станат вашата Огнена Защита, своеобразен „роден дом” в космическото пространство. Чрез този „роден дом”, ще имате основа за битие във всяко измерение. Но негов център винаги ще остане Огнената енергосистема, която, разбира се, има безкрайни възможности за усъвършенстване.

    *За Кристалния Сушумна и за Кристала Алмена можете да прочетете в съобщенията от цикъла „Крайон от Русия”: „21.Откровения на Пазителите на Кристалите” и „22.Съдбата на Кристала Алмена”. (Вижте на сайтовете „Магниты Духа”, Light group” и др.)

    3. Тайната на Лентата на Мьобиус* и раждането на Новата Вселена.

    *Лист на Мьобиус (или лента на Мьобиус) е тримерна конструкция, образувана от дълга правоъгълна лента, която се усуква по дължина на 180 градуса и след това двата ѝ края се слепват. Тази форма има само един ръб и една повърхност, на която не съществуват посоките ляво и дясно. (Бел. на прев.)

    Много хора с развито духовно зрение вече виждат елементите на новата Огнена система за енергийно захранване, приемайки я понякога за „аура” или за фините (Светлинни) тела. Но какво е интересното тук! Някои Сътрудници на Светлината виждат също и тайнствени символи, свързани с раждането на новата Огнена система.

    Ще започна с най-интересната геометрична фигура, която Групата за Поддръжка демонстрира на човек, мечтаещ за създаването на екологично чисто енергийно осигуряване на земните хора. Ние му показваме сфера, съдържаща структура във вид на Лента на Мьобиус, която има много степени на свобода при въртенето си. Какво означава това за съвременното положение на Земята, и какво отношение има към разглежданата от нас тема за изменението на енергийното захранване на човека?

    Показваната сфера е първообраз на новата енергийна система, макар че постоянно ви говоря за елипсовидни тори. Сферата е временно активираната от вас Обединена Чакра, за която ще разкажа отделно. Тя е разширение на Сакралното пространство на Сърцето без никакво нарушение на системата от тори. Защото в крайна сметка, съзнанието на човека ще придобие именно сферична форма при сливането му с Божествената си Същност. А какво представлява структура във вид на Лента на Мьобиус, въртяща се в безкрайно много степени на свобода? За да отговорим на този въпрос ще се върнем към Централния Тор – АРАНАХАТА.

    АРАНАХАТА съдържа в сакралното си пространство точно същата енергоструктура във форма на Лента на Мьобиус. Без тази първична енергоструктура не е възможно „преобръщането”, проходът към друго измерение. Лентата на Мьобиус постоянно създава нови пространства, едно след друго, в Сакралното ви Сърце. „Преобръща” съзнанието ви от едно измерение в друго, когато искате да пътешествате по измеренията. Именно тя ви дава възможност за преход в пето измерение, заедно с подготвеното ново тяло в процеса на Възнесение. Лентата на Мьобиус се намира винаги в Сакралното ви Сърце. А значи и в сферата на съзнанието ви. Не е далече този ден и час, в който осъзнато ще й заповядате да ви пренесе в Новия Свят.

    Енергийната структура с форма на Лента на Мьобиус проблясва в пространството на Сакралното ви Сърце в различни цветове. Какви са тези цветове? Етапите за построяване на вашето Сакрално пространство можем да проследим чрез цветовото разнообразие на Лентата. Ако се вижда само един цвят, то можем да считаме, че зоната за построяване току що е започната. Ако цветовете започват да се променят, то по тях може да се определи степента на развитие на Централния тор и останалите тори. А когато Лентата на Мьобиус придобие златист оттенък, тогава... е дошло време за подготовката ви за Възнесение!

    Как и къде можете да я откриете? И нужно ли е специално да търсите Лентата на Мьобиус? Можете да я откриете в центъра на Сакралното Сърце – тя постоянно работи там. Но не е необходимо да я търсите непременно. Готовността на главния ви Тор може да се види и по друг начин. Просто сферата с Лентата на Мьобиус е един от начините да проследим протичащите изменения в системата за енергийно осигуряване на човека и планетата. Който е свързан с изменението на енергосистемата на човечеството, той може да приложи този символ и към работата си. Смяната на цвета от сребрист към последователност от „синьовиолетовочервен” говори, по-скоро, за съзидателния характер на действията на даден човек. Впрочем в съчетанието на тези цветове е скрита още една загадка, за която също ще узнаете.

    Лентата на Мьобиус в сфера – това, всъщност, е самият център на енергосистемата, която обезпечава Енергията на Огъня за Първотвореца. Формите на проявление на този Огън могат да бъдат различни. Но същността е в това, че той се явява вселенски „вечен двигател”. Енергията на този „двигател” става все по-голяма, когато той я отдава навън. Иначе казано, колкото повече този „двигател” работи, толкова повече енергия се създава вътре в него. И тази енергия отива за всички видове разширения (има се предвид разширение в широкия смисъл на думата – „съзидание, сътворение, умножение”). Това „съсредоточаване на енергия” ви свързва с Великата Централна Точка (Божествен Център на Вселената), където също има своеобразна „Лента на Мьобиус в сфера”. Тя свързва вашата Вселена с Родителската Вселена и с цялото Мироздание (трансцедентно множество от всички Вселени). Уместно е да знаете, че поради нашият общ Възход по Спиралата на Светлината ще се промени даже... вътрешната енергоструктура, която ние засега сме обозначили като „Лента на Мьобиус в сфера”.

    Лентата на Мьобиус в сфера, може да се отнесе към вътрешните форми на енергосистемата. Но има и форми, които могат да се нарекат външни. Аз не случайно ви дадох в миналата част на съобщението точните размери на Централния Многослоен Тор на човека. Сега искам да ви предупредя, че след 2012-та година тези размери ще се променят. Преди пет хиляди години вие преминахте на друго енергийно осигуряване, за което говорихме по-горе.

    И сега настъпва време за сериозни изменения в размерите на Централния Тор. Вътре в него вече стават много големи и обемни промени, които, като резултат, ще доведат до трансформация на външните форми и обеми. Сътрудниците на Светлината трябва да знаят не само за процесите на преобразуване на чакрите в енергийни нишки, а по-късно и в плазмени нишки. Има и други важни процеси! Променя се съотношението на обемите на ВЪНШНИЯ ПРЪСТЕН И ВЪТРЕШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ТОРА. Това е свързано с ВСЕЛЕНСКИТЕ ПРОЦЕСИ НА ТРАНСФОРМАЦИЯ на Втория Духовен Център (пет измерения от 12-то до 8-о) и Трети Духовен Център (от 7-о до 1-во измерение). Втори Духовен Център става по-малък по обем, той се свива в устрема си към Първи Духовен Център, към Централното Вселенско Слънце. Трети Духовен Център, където се намирате сега в четвърто измерение, претърпява най-значителните трансформации. Свива се многомерното пространство на седемте външни измерения. При това тук властват центробежните сили, за разлика от центростремителните на Втори Духовен Център. Т.е. процесът на свиване на Седемте външни измерения става към външния край на Вселената, към страната на първо измерение. Образно може да си представим Вселената като пръстен. Компресира се ръбът на пръстена, самия пръстен става по-тънък.

    Да си представим, че пространството на Втори Духовен Център е въздуха вътре в пръстена. Пространството на Трети Духовен Център е самия пръстен. Вътре в пръстена „въздуха” (пространството на Втори Духовен Център) се устремява към центъра. Между ръба на пръстена и „въздушното” пространство се появява... ”безвъздушно” пространство, или нещо, което наподобява вакуум. Именно тук започва раждането на три нови измерения!

    Моля да се разбере, че давам само схема. Раждането на три нови измерения, сътворени от 16-мерната Вселена, е толкова сложен процес, че е труден за усвояване даже от познавачите на 13-мерната геометрия. Но все пак ви съобщавам това, защото настъпи времето да говорим за още една важна цел на нашата работа след завършването на Експеримента.

    Запознатите със съобщението на Ел Мория „Вселенското Тайнство на Лемурийските Кристали” вече могат да се досетят защо се случва точно този процес. Втори и Трети Духовен Център направо се преместиха, образувайки някакъв вакуум или „място”, което ще бъде „запълнено” с НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ! Всъщност в цялата Вселена се извършва глобална работа по СЪТВОРЯВАНЕТО НА ЧЕТВЪРТИ ДУХОВЕН ЦЕНТЪР ОТ ТРИ НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ, които по особен начин ще бъдат свързани с вече съществуващите измерения. Когато това се случи ЩЕ СЕ РОДИ НОВА 16-МЕРНА ВСЕЛЕНА. Ако считате, че тази новост не носи нищо особено – продължавайте да смятате така, скъпи мои. Обаче искам да ви съобщя: веднага щом Ангелите от Великото Централно Слънце преминаха по „13-и Коридор” (Крайон говори, че веднага след като сме дошли тук от Вселената на Родителите), те започнаха СВОЙ ЗВЕЗДЕН ВСЕЛЕНСКИ ПЪТ, ЗА ДА СЪТВОРЯТ РАЖДАНЕТО НА ТАЗИ НОВА ВСЕЛЕНА. Затова Аз също не смятам, че това е някаква важна новина (УСМИВКА НА КРАЙОН). Но всъщност ТЯ МОЖЕ ДА СТАНЕ ЗА ВАС НАЙ-ВАЖНАТА НА ТОЗИ ЕТАП ОТ РАБОТАТА. Та нали най-важната задача на Вселенското Семейство на Светлината е РАЖДАНЕТО НА НОВА УНИКАЛНА ВСЕЛЕНА И СЪТВОРЕНИЕ, ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЖИВОТА ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ БЕЗКРАЙНИ ПРОЯВЛЕНИЯ.

    Новината за 16-мерната Вселена е важна защото тя има значение за практическата работа на Светлинните Сътрудници, които сътворяват новата Огнена енергийна система. Затова се връщаме от Вселенските процеси към процесите във вашата енергосистема. Вие няма да можете да построите тази нова система, ако не осъзнавате важните промени във Вселената и във вас, самите. Всеки от вас е цяла Вселена. Затова във всеки човек текат центростремителни и центробежни процеси в структурата на Многослойните ви Тори. Вашите индивидуални Втори и Трети Духовни Центрове също „се раздалечават”, трансформират се структурно, за да отстъпят място за раждане на новите три измерения. НОВИЯ ДУХОВЕН ЦЕНТЪР ОТ ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ Е ЧЕТВЪРТИ ДУХОВЕН ЦЕНТЪР, КОЙТО ЩЕ СЕ РОДИ В САКРАЛНОТО СЪРЦЕ НА ВСЕКИ ЧОВЕК, ЖИВЕЕЩ НА ТАЗИ ПЛАНЕТА! Нито един човек, дошъл на Земята (духовно и разумно същество), НЕ Е СЛУЧАЕН! Всеки от пристигналите тук участва не просто във Велик Експеримент, а във Великото Сътворение на Новата Вселена, основана на новата Огнена енергийна система.

    Да! Някои от участниците в Експеримента от сега въплътените и от безплътните души могат да отидат от Земята на друга планета. НО ВСИЧКИ – чувате ли ме!? – АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ДУХОВЕ, въплъщавали се на Земята, ЩЕ ОТКЛИКНАТ на Духовния Зов на Санат Кумара и ще пристигнат, когато тук започне решаващата вселенска работа. За да се роди в съществата от тази планета ЕНЕРГИЙНА СТРУКТУРА, която ще позволи да се осъществи „ПРЕОБРЪЩАНЕТО НА ВЕЛИКАТА ОСМОРКА” С ЕДНОВРЕМЕННО ПОЯВЯВАНЕ НА ТРИ НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ.

    Вие вече разбрахте, че в Огнената ви система протичат процеси, аналогични на вселенските. Между Втори и Трети Духовен Център на вашата лична енергосистема също ще се образува „вакуум” за раждането на три нови измерения. Това се отнася до глобалното преструктуриране. Макар, че има и други процеси, за които трябва да сте информирани.

 

    4. Завръщането на Духовния Род

    Един от важните процеси е раждането на Многослойните тори. Вече ви казах, че ще бъдат сътворени ТРИ ХОРИЗОНТАЛНИ ТОРА. Но, освен това, ще се увеличи количеството на диагоналните слоеве. Основа на новата енергосистема ще бъдат:

    Централен (вертикален, главен, управляващ) Многослоен Тор АРАНАХАТА;

    Три хоризонтални тора (заедно с Тор РААНАХАТА);

    Три диагонални тора (заедно с Тор Виджуна);

    Три диагонални тора (заедно с Тор Санандан).

    Девет тора и един Централен, или управляващ – ето основата на структурата на новата енергосистема. Физическото ви тяло е обкръжено от енергосистемата. Но нейно миникопие се намира и в центъра на цялата енергийна система, в областта на сърцето ви. Тази мини структура, подобна на Огнената енергосистема, наричаме Сакрално Сърце. Т.е. то е скрито в самата енергосистема. Идентично ли е Сакралното Сърце по структурата си на енергосистемата? В много неща, да. Но има и разлика между микроструктурата и макроструктурата. Сакралното Сърце изпълнява роля не само в енергийното осигуряване, но и в друга многостепенна връзка с вътрешните Духовни светове, и в голяма степен с това, което наричате „ВИСШ АЗ” или „ВА”.

    Висшият АЗ е многомерен. Има го във всяко измерение. И колкото повече се развивате духовно, толкова повече прониквате във вътрешния свят на вашия „ВИСШ АЗ”.

    „Крайон, излиза, че има „ВА” от пето, шесто и седмо измерение?” НЕ! ИМА ЕДИН ВАШ „ВА”. Но той е еманиран (излъчен) по цялата Вселена, проявен е във всички измерения. Способността за общуване с „ВА” е вашето ниво на ДУХОВНО ПРОНИКВАНЕ ВЪТРЕ ВЪВ ВИСШИЯ АЗ, навлизане в Божествената същност. Често вие представяте това като подем нагоре, към по-висшето, оттук идва изразът „Висш Аз”. Творец на Вселената – това са Висшите Аз на всички същества от дадената Вселена. Общувайки с Него (Твореца), вие общувате и с вашия Висш Аз.

    В понятието „Висш Аз” Сътрудниците на светлината влагат различен смисъл. Често те го персонифицират, правят го индивидуален. В понятието „Висш Аз” има и по-тесен и по-широк смисъл. Но истината е, че при Възнесението в Духовния свят, вашия Висш Аз става Висш Аз и на други хора, на други същества. В нашия външен свят ние много дълго бяхме отделени от Висшия си Аз, разделяйки го на части. Сега е дошло време за обратния процес, за началото на Великото Единение.

    Вие знаете за разширението на Душата, за принципа на разширение/деление на 12 части. По-малко известен е процесът на разширение на Душата в ДУХОВЕН РОД. Това е когато, вече разширената дванадесеторно Душа, ЗАПОЧВА ДА СЕ ПРОЯВЯВА И КАТО БОЖЕСТВЕНА МАТРИЦА 999.

    Дойде време подробно да определим понятието „ДУХОВЕН РОД”.

    Душата, напуснала Великото Централно (Вселенско) Слънце т.е. 13 измерение, е проявена във всички 12 измерения. Във всяко измерение има собствени закони, по които продължава разширението/делението на Душата. Сега говорим за основните закони на вашия четиримерен свят (дължина, ширина, височина, време). В четиримерния свят продължава разширение/деление първо на 12 като основен принцип. Това деление се случва дванадесетократно, което е отразено в известното ви число 144. Време е да знаете, че след 12-кратното разширение/деление, Душата продължава процеса разширение/деление. Всяка от 144-те „части” на Душата се разширява/дели на 111 – т.е. на „Едноедноедно”. 1/ 144 част от Душата образува триединен духовноматериален Геном „111”. Той, продължавайки да се разширява/дели, РАЖДА ДУХОВНИЯ РОД. Обикновено раждането на Духовния Род става, когато 1/ 144 част от Душата, пристига на една или друга планета, за да получи (отработи) Уроци. В този случай говорим за планетата Земя.

    Затова казваме така: 1/144 част от Душата, пристигайки на планетата, ражда Триединство, което на свой ред образува Духовния Род.

    Как точно се образува Духовният Род?

    Нека първо да изясним, какво е това „Едноедноедно”. В това триединство, както се досещате, има мъжко и женско начало. Но какво е третото начало –„ дете”? НЕ! В това триединство става дума не за принципа „МАЙКА-БАЩА-ДЕТЕ”. Тук говорим за принципа „Женско начало – Централно начало – Мъжко начало”. А какво е „Централно начало”? Това е енергия, зрънце живот от Великото Централно (Духовно) Слънце, което ОСТАВА НЕИЗМЕННО ВЪВ ВСИЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ, и което можем да наречем Бога вътре в нас. В този Божествен Център се съдържа ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА. Той позволява на всяка 1/144-та част, проявила се в Триединство, ПОТЕНЦИАЛНО ДА ПРИТЕЖАВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ТВОРЕЦ НА ВСЕЛЕНАТА.

    Когато 1/144 част, образувайки Триединство, се разширява по-нататък в Духовен Род, способностите на ТВОРЕЦА СЪЩО се делят (употребяваме този израз условно, тъй като става дума не точно за деление, а за еманация, по-сакрално и многомерно понятие).

    Как протича по-нататък раждането на Рода?

    Триединството „111” ражда още три части. Така се получава структура „333”, където централната тройка е бившата „111”. Тази централна тройка е ОСНОВА НА ДУХОВНИЯ РОД. Тя е неизменна даже когато 1/144-та част от Душата, реализирайки се в Духовния Род, продължава размножението си ОЩЕ НА ТРИ ЧАСТИ. Всяка структура „333” еманира още три части. В резултат се образува „999”. При това в централната деветка остава изначалната структура „111” във всички части на Духовния Род. Което ги прави ДУХОВНИ РОДНИНИ.

    На земния план се изразява в това, че съществуват 999 представители на Единния Духовен Род, обединени от едно и също Триединство „111”. Както разбирате „1” е безкрайно многообразие на Духовна, Божествена Енергия, притежаваща определена комбинация, или Духовно Генетичен шифър (набор). Ние можем условно да обозначим тази единица като Духовен Ген-Основа. Той определя връзката между Духовния Род „999” и многомерния Човешки Геном. Многомерния Човешки Геном е сътворен от генотиповете на множество човешки Духовни Родове. Както разбирате, във всеки Духовен Род има един изначален ЦЕНТРАЛЕН ГЕН „1”, който ви сродява като Богородени Монади. В този Духовен Ген е вашето АБСОЛЮТНО РОДСТВО. Именно затова действително сте Богове/Творци (тъй като във всеки от вас има Централен Божествен Ген), а също така сте и абсолютни родственици. И това АБСОЛЮТНО РОДСТВО ви прави АБСОЛЮТНИ РОДСТВЕНИЦИ С ВСИЧКИ СЪЩЕСТВА от 12-те измерения. Ако говорим за 13-тото измерение, то връщайки се в него, вие ставате не просто абсолютни родственици, но и АБСОЛЮТНО ЕДИНСТВО или АБСОЛЮТ НА ТАЗИ ВСЕЛЕНА, НЕЙНИТЕ ПЪРВИЧНИ ТВОРЦИ.

    И така, 999 – това не е деветстотин деветдесет и девет, а действително „ДеветДеветДевет”. Тази структура отразява съществуването на Духовния Род, тя е проявление на по-нататъшното РАЗШИРЕНИЕ НА ДУШАТА.

    Вече не един път са ви говорили за съществуването на Планетарната Кристална Решетка 144. Нейната активация се доказва от факта на ПОДГОТОВКАТА ЗА НАШЕТО БЪДЕЩО ОБЕДИНЕНИЕ. Душата, „разделена” на 144 части, ще получи рано или късно възможност за възстановяване на съединението именно благодарение на сътворената планетарна Кристална Решетка 144. Но преди това всяка 1/144 част от Душата, трябва да обедини фрагментите от Духовния си Род 999. Матрицата 999 отначало ще се трансформира в Матрица 333, след което ще се преобразува в триединство „111”. И това триединство се завръща в 1/144, за да образува НОВО/СТАРО единство без разширение на 12/144. При това възвръщането на ЕДИНСТВОТО НА ДУШАТА се случва на ново ЕВОЛЮЦИОННО НИВО, НА НОВА ИЗВИВКА НА ЕВОЛЮЦИОННАТА СПИРАЛА. Всяка възвърнала се „част от Душата” получава нови възможности, променила се е СПОСОБНА ЗА ДЕЛЕНИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ. Иначе казано, по този начин частите на ТВОРЕЦА СЛЕД ОБЕДИНЕНИЕТО стават ТВОРЕЦ. Така започва нов етап на разширение/деление. По този начин животът, постоянно разширявайки се и свивайки се, при което еманацията не спира, проявява многообразие и разширение.

    Сегашният етап на работа с Кристалната Решетка на Земята се характеризира с активация на Кристална Решетка 999 – Божествена Матрица 999. След което ще се трансформира до Планетарна Кристална Решетка 333, и после в Решетка 111.

    НОВАТА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА ПРОМЕНЯ НЕ САМО ЕНЕРГИЙНОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ. ОГНЕНАТА СИСТЕМА влияе на съзнанието, и това е много важно!

    Нивата на съзнание наистина намират отражение в духовната геометрия. Огнената система за енергийно осигуряване съответства на кристалното съзнание. Само по себе си кристалното съзнание не е присъщо за всичките 13 измерения. То се пробужда на прага на пето измерение. После се развива и достига висотата си в седмо измерение. В осмо – там имаме друга форма на съзнанието. Там духовната форма на съзнанието вече не е кристална, а по-различна, по-сложна, за която ще узнаете в бъдеще. Но кристалната система си остава, като изпълнява вече съвсем други функции.

    Искам да подчертая, че подемът на колективното съзнание на хората променя кристалните форми на съзнанието – както при планетата, така и при всеки човек поотделно.

    Центърът на кристалното съзнание на Планетарната Кристална Решетка 999 е кодгенотип „111”, който на практика се съдържа във всяка единица на „999”. „Деветките” не просто са обединени от особена структура. Номерологично те дават междинното 27, което накрая пак дава 2+7=9.

    2 и 7 не са случайни числа. „Две” в този случай е поредният номер на измерението, където е възможно да се „премести” Кристалната Решетка 999 в нашата Вселена. Нагледно това може да се представи така. Можем да изобразим част от структурата на Решетка 999 върху плоскост, в двумерно пространство (на лист хартия например), като три триъгълника. Но в едномерно пространство, където има само права линия, не съществува триъгълник. Затова там можем да поставим само точка... Но ето какво е важното! Тази точка можем да трансформираме в ТОЧКА ОТ ФАЗОВОТО ПРОСТРАНСТВО именно с помощта на системата от Многослойни Тори на новата Огнена система. Физиците и математиците знаят, че на всяко възможно състояние на системата съответства точка от фазовото пространство.

    И така, важно е да се разбере, че в първо измерение не можем (не и по обичайните начини) да пренесем МАТРИЦА 999. Но можем да я поставим там като точка от фазовото пространство, имаща потенциалната възможност за активация на Матрица 999. С точката от пространството на първо измерение, активно може да сътрудничи точка от така нареченото фазово пространство – което го има в системата на Многослойните Тори, Огнената енергосистема. Следователно, Кристалното Съзнание и Огнената система ни помагат по специален начин да попаднем в първо измерение.

    Защо това е важно? Защото тогава Великото Централно (Вселенско) Слънце ще може да подава енергия директно през първо измерение. И тогава през кристалните форми на съзнание е възможно... РАЗВИТИЕ НА ПЛАЗМЕНО СЪЗНАНИЕ или даже ПРОТОПЛАЗМЕНО БИТИЕ на Великото Духовно Слънце, или 13-то измерение!

    7 – това е граница на Трети Духовен Център, предел на кристалното съзнание. 8 е начало на ПЛАЗМЕНО съзнание, което е характерно за духовноразумните същества от Втори Духовен Център (измерения от 8-мо до 12-то). Ето защо Лентата на Мьобиус по форма напомня „осморка”! Това не е случайно! За вашия свят „Осморката” е изход към ПЛАЗМЕНО СЪСТОЯНИЕ. Именно в такова ПЛАЗМЕНО състояние се намират високо развитите цивилизации на космически обекти, които наричате звезди, в това число и на вашето Слънце. Не случайно на някои фотографии се проявяват явления, които наричате ПЛАЗМОИДИ. В случая това са факти за наличие на Духовни Същества от Висшите Измерения близо до хората.

    В наше време Кристалната Решетка 999 току що започва да се събужда. Почти цялата работа по активацията и предстои. От гледна точка на духовната геометрия, структурата и представлява комплекс от пирамиди с основи от равностранни триъгълници. Т.е. основата на Решетка 999 са тетраедри. Три тетраедъра образуват основата на Кристална Решетка 999. Но има една особеност при построяването на тетраедрите. Три, еднакви по размер, тетраедри се групират около един тетраедър, който е три пъти по-голям по размер.

    И тук моя разказ се прекъсва от удивенорадостния въпрос на този, който приема информацията... В режим „тук и сега” чувам и удивенорадостните възгласи и на много други Сътрудници на Светлината!

    „КРАЙОН!!! ТИ СИ ХИТРЕЦ!!! Та нали с тебе вече започнахме да активираме РЕШЕТКА 999! Нали проведохме медитация „Тринадесети пирамидален комплекс!” (За това можете да прочетете: „Цикъл на Крайон от Русия. 11.”Кой ще построи новите пирамиди?” Медитация „Тринадесети пирамидален комплекс”).

    Да, да, скъпи мои! Ох! Вие, наистина, започнахте да активирате Решетка 999, преди още да знаете за съществуването й. В медитацията „Тринадесети пирамидален комплекс” взеха участие повече от 13000 Сътрудници на Светлината! И това помогна на Семейството на Светлината да започне активна работа по подготовка на активацията на Решетка 999.

    Ето така изглежда част от структурата на Решетка 999:

    А ето и по-подробен фрагмент от Решетка 999:

    Пет пирамиди плюс огледално показване на пирамидите. Тетраедърът, в този случай, е като фигура с четири страни и олицетворява духовната геометрия на вашия четиримерен свят. Количеството „5” – това е преход в петмерното пространство. А ето и „10”... Десет е връзката с десетте МНОГОСЛОЙНИ ТОРИ. „10” е „1” и „0”. „1” е началото, а „0” е извивка от новата спирала. Начало на нов етап, скъпи мои! Ново стъпало от Спиралата на Развитието!

    Провеждайки медитацията „Тринадесети пирамидален комплекс”, ние поставихме в горната част на централната пирамида... кълбо. И не просто кълбо, а ЗЕМНОТО КЪЛБО – планетата Земя. Сега ви предлагам да проведете подобна медитация още веднъж, но обновена. Ние ще преместим Земята в долната част на схемата, а в горната ще разположим система от вашите Многослойни Тори. Новата енергоструктура дава възможност и на Планетата, и на вас лично, да получавате енергия от вътрешните висши светове. Затова новия 13 пирамидален комплекс ще построим така.

    Само, че обърнете внимание – вътре вече не са кълба, елипсоиди. Вашата планета също не е кълбо. А в пето измерение по своята същност Земята представлява елипсоиден Тор. Така, че, скъпи приятели, рисунката, която виждате е РАЗШИРЕНА СХЕМА НА ОГНЕНА ЕНЕРГОСИСТЕМА. Системата от Многослойни Тори е показана в по-горната структура от пет огледално изобразени тетраедри!

    Сега разбрахте, че десет Многослойни Тори от новата Огнена енергосистема са активно свързани с Планетарната Космическа Решетка 999 (Матрица 999). И това е дълбока, вселенска връзка! А СЕГА – ВНИМАНИЕ! Новата енергосистема ще се активира напълно и ще получи всички свои БОЖЕСТВЕНИ, ВСЕЛЕНСКИ СПОСОБНОСТИ САМО ТОГАВА, когато вие започнете да активирате РОДОВИТЕ СИ ДУХОВНИ СПОСОБНОСТИ. Масовото колективно Възнесение (сега става въпрос не за ЦЕЛИЯ ПРОЦЕС ВЪЗНЕСЕНИЕ НА ПЛАНЕТАТА И ЧОВЕЧЕСТВОТО, А ЗА ЧАСТ ОТ ПРОЦЕСА, или за ВЪЗНЕСЕНИЕ КАТО ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ на Съзнанието, тялото и Духа в пето измерение; говоря за възможността за пътешествие на хората в пето измерение) ще стане просто и лесно, когато се ОБЕДИНИТЕ С ДУХОВНИЯ СИ РОД. Първите колективни Възнесения в Лемурия започнали когато 999 човека се събрали в една точка от пространство-времето. И това са били представители на един Духовен Род. Разбирате ли, за какво говорим?

    Но сега не е задължително да се обединявате в групи, в Духовни Родове с численост 999 души. Пътешествието от едно измерение в друго (като акт на Колективно Възнесение) е по-лесно да се направи от колектив от хора, които ЩЕ СЕ ОБЕДИНЯТ НА ДУХОВНО НИВО С ДУХОВНИЯ СИ РОД И ЩЕ АКТИВИРАТ СВОЯ РОДОВА СТРУКТУРА „999”! Затова е толкова важно провеждането на духовна работа по АКТИВАЦИЯ НА РОДОВИТЕ ЧАКРИ И КРИСТАЛНИ СТРУКТУРИ „999”. Това е началото на непосредствената подготовка за Възнесение!

    Скъпи Мои! Новата енергийна система не е просто най-великия ДАР на Вселената за Ангелите от Великото Централно Слънце. Това е резултат от усърдното творчество на Семейството на Светлината. Тя е важен ключ, който ще ни помогне не само да отворим вратите към други измерения, но и да сътворим нови измерения, нова Вселена. Вие и планетата Земя сте авангарда на изследователите-пионери, който обединява в едно и Трите Духовни Центъра. Вие сте десанта на Силите на Светлината, който се приземи на най-важното място и за най-важната работа. Не преувеличавам. Ние безкрайно обичаме и уважаваме всеки от вас, дошъл на тази планета. И този, който вече си е спомнил Божествената си Същност, и този, на когото предстои да го направи. Когато върнете силата си на Майстори на Измеренията, в сърцата ви ще се върне и Майсторството на Великата Любов и тя ще ви помогне да изпълните Великия План.

    И това е така. Наистина е така!

    Ваш Крайон – с Любов от Сърцето на Твореца

    Януари-февруари 2012г.

    ПРОДЪЛЖЕНИЕ В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ.

 

    Медитация от Кут Хуми

    Чрез Сергей Канашевски, Русия

    Сътворение на планетарното Сърце

    МЕДИТАЦИЯ : Кут Хуми-Сотворение Планетарного Сердца mp3

    Любими Ангели! Медитацията към темата „Моето сакрално сърце” е много важна за активацията на вашата нова Огнена система. Провеждането и ще позволи да се ускори и хармонизира процесът на построяване на новата енергоструктура в телата ви. Сътворението на Огнената система е необходим етап за всички Сътрудници на Светлината, готвещи се да се включат във Възнесението на хора и планетата. Активирайки Огнената система вие преминавате на качествено различно ниво на живот. Това е реална стъпка в петмерността.

    Някои от вас вече направиха медитацията „Тринадесети пирамидален комплекс” или поне се запознаха с нея. Същността на работата ни тогава беше в построяването на духовна конструкция от пет пирамиди с основа във форма на равностранен триъгълник. При огледалното отражение на тази фигура ние получихме 13-ти пирамидален комплекс. Ето схемата на тази конструкция:

    В центъра на горната вътрешна пирамида ние поставихме Земното кълбо. Тази конструкция, 13-ти пирамидален комплекс, в момента реално съществува във Финия План около планетата. И тя е част от новата енергоструктура на Земята. Днес нашата задача е да сътворим подобен комплекс около вашето физическо тяло. И не само! Обаче, вместо Земното кълбо, в горната вътрешна пирамида ще поставим... структура от четири Многослойни Тора, които вече са ви добре известни: Централен Тор (АрАнахата), хоризонтален Тор (РаАнахата), диагонални Тори Виджуна и Санандан. А Земното кълбо ще поставим в долната централна пирамида. По този начин ние не само ще напреднем в построяването на вашата лична енергосистема, но и ще укрепим връзката между нея и планетарната енергосистема.

    Започваме нашата работа:

    1. Мислено се пренасяме на брега на вълшебен, оранжев океан ... Утро е ... Ето Слънцето. То се е родило там, на изток, едва показвайки целия си кръгъл лик над хоризонта. Неговите червени лъчи са нежни, като майчина целувка. Леки вълнички милват пясъчния бряг. Вие сте там на този бряг... С вас е вашето семейство, всички роднини и близки. Всички, които обичате. Хванете се за ръце с тези, които са отдясно и отляво до вас. Погледнете наляво и надясно! Оказва се, че семейството ви е толкова голямо! Вие не виждате края на човешката редица! Просто няма край! Тук, на брега на океана, сега се е събрало Семейство, което няма чет. Невъзможно е да го преброиш. Това е Семейството на Светлината. Всички, които толкова много обичате, и които толкова много ви обичат... Разбирате ли, пред вас е не просто океан. И водата в него не е вода. Това е енергийна субстанция, с помощта на която можем да творим цели светове. С Велика Любов и Благоговение вземете от океана чрез силата на мисълта толкова енергия, колкото можете. Нека тя да потече по тялото ви, поделете я с тези, които са отдясно и отляво. Изпратете я в центъра на Земята... Не бързайте... Насладете се на тези мигове... Сега сте включени към Единния Енергиен Център – този, от който черпи енергия всичко живо. Обърнете внимание, че вълните на океана приближават към краката ви. Какво е това? Прилив? Не! Океанът става по-голям! Това е Велик Закон на нашата Вселена – колкото повече черпиш енергия от Единния Източник, толкова повече тя нараства. Гаранция за това е нашата Любов ... Настройте се на вълната на Любовта. Позволете й да тече през телата ви заедно с Енергията... Сега това е просто Енергията на Любовта. Позволете и да протече през Сърцата ви. А сега призовете за сътворчество Семейството на Светлината, Майката Земя, Планетарния Дух Санат Кумара, своите Майстори-Наставници, Ангелите Хранители. Изпратете призив за сътрудничество към Делфините и Китовете...

    2. Формулираме целта на нашето сътворчество. Може мислено да се произнесат думите: „Активирам Огнената си система и установявам здрава връзка с планетарната Огнена система”.

    3.Поетапно визуализираме схемата на пирамидалния комплекс. Представяме си една голяма пирамида и три пирамиди около нея така, както е показано на схемата. Добре е контурите да бъдат с виолетов цвят. В голямата пирамида поставяме Многослойните Тори. Не бързайте. Формирайте Торите един след друг. Отначало Централния Тор, оцветен във виолетов цвят. После червения хоризонтален Тор. От дясната ръка излиза диагоналният син Тор Виджуна. От лявата – зеленият Тор Санандан. А сега – внимание! Когато завършите построяването на системата от Тори, затворете ги... в оранжев елипсоид, излъчващ искряща енергия.

    Внимателно наблюдавайте, какво се случва при това. Промяната в цвета на Многослойните Тори, даже по-силната наситеност на цветовете им, е верен признак за това, че Огнената ви система е готова за работа почти наполовина. Това е добър показател за днес! Ако цветовете не се променят (или не виждате, как се сменят) – няма страшно (Кут Хуми се усмихва). За активирането на вашата енергосистема ще трябва малко повече време. Но знайте – вие реално активирахте процеса на сътворение на новата енергоструктура и за в бъдеще ще почувствате, че енергетиката на тялото ви се променя. И не само енергетиката! Вие ще усетите реални промени в живота си! Ще станете по-многомерни!

    4. Огледално показваме четирите пирамиди в долната част на конструкцията. В долната централна пирамида сега поставяме Земното кълбо в небесносин цвят. По-точно представяме си нашата Земя като елипсовидна сфера. Обърнете внимание, че при това сферата променя цвета си. Небесносиният цвят става отначало оранжев, тъй като му въздейства Могъщата Енергия КА, идваща от Великото Централно Слънце... Моля ви! Насладете се на тази вълшебна оранжева светлина, на тази енергия... Тя е близка, родствено близка за вас... Това е лъчезарно приветствие от вашата Духовна Родина. Какво чувствате при това? Не се стеснявайте, ако сълзи се появят в очите ви. В дълбината на сърцата ви живее велика тъга по Родния Дом... Свято почитайте това чувство... И бъдете уверени – не е далеч времето, когато тази печал ще се смени от велика радост... И даже ликуване... И ето – оранжевата светлина се трансформира в прекрасна, ярка бяла светлина... Внимавайте, тя даже може да ви заслепи за малко... Но на вас отново и отново ви се иска да я гледате. В тази Светлина се ражда това, към което сте се стремили през цялото време, откакто сте дошли на тази планета. Нова, одухотворена материя, вибрираща на много висока честота... Може би чувате звук?... Той също току що се ражда... Това песен ли е? Или звук от музикален инструмент? Нечий близък роден глас? Какъвто и да е този звук – знайте, че с вас говори Вашето обновено Сърце, вашият Портал във Вътрешния, Духовен Свят...

    5. А сега – внимание! И системата от Многослойни Тори, обвита във вълшебна оранжева Светлина, и останалите четири пирамиди, поставяме в още една, ПЕТА ПИРАМИДА. Тази пирамида също отразяваме огледално.

    След това си представяме ЕДИННИЯ КОМПЛЕКС, който е основата на Духовната Геометрия на новата Огнена система : всичките десет пирамиди, Системата от Многослойни Тори в оранжева сфера и планетата Земя, обвита от вълшебна бяла Светлина.

    И ето сега... ЩЕ НАПРАВИМ ВАЖНА КРАЧКА! Призовавам ви, Любими Ангели, да поставите структурата от Многослойни Тори вътре в планетата ви, която си представяме като сияещ сребрист елипсоид. Така не само ще укрепим връзката с планетарната енергийна структура, но и ще помогнем на Гея да сътвори нейната Огнена система. Почувствайте, колко е важен този момент, Слънчеви! Това е великото съвместно сътворяване.

    „ВЪТРЕШНИЯ ДВИГАТЕЛ НА НАШЕТО ВЪЗНЕСЕНИЕ”. Ние, Семейството на Светлината, много дълго чакахме този момент... И ето – той настъпи. Поставете в тялото на Земята и четирите Тори, един след друг! Правете го и с Любов, и с радост, и с осъзнаването, че творите велико вселенско дело! Аз не преувеличавам! Още повече, че сега обединихте Сакралното си Сърце и Сакралното Сърце на планетата! А това е новото ПЛАНЕТАРНО СЪРЦЕ! ВАШЕТО СЪРЦЕ СЕГА Е ПЛАНЕТАРНО СЪРЦЕ!

    СЪРЦЕТО НА ЗЕМЯТА ВЪВ ВАШЕТО СЪРЦЕ! Това наистина е така!

    6. Още един път си представете оранжевия вълшебен океан, откъдето започнахме това пътешествие... Със силата на мисълта насочете оранжевата енергия в СЪВМЕСТНАТА ОГНЕНА СИСТЕМА – ВАШАТА ЛИЧНА И НА ПЛАНЕТАТА.

    7. Мислено произнесете думите: „Аз сътворявам ЕДИННА нова Огнена система за планетата и човечеството! Тя служи за Възнесението на човечеството и планетата Земя. Това наистина е така!”

    8. Благодарете на Семейството на Светлината, Майката Земя, Планетарния Дух Санат Кумара, на Майсторите-Наставници, Ангелите Хранители, на Делфините и Китовете... И ще чуете в отговор думи на благодарност!

    Всички ние заедно творим Великото Възнесение! И ТОВА НАИСТИНА Е ТАКА!

    Съобщението е получено: 14.10.2010г. и 08.03.2012г.

 

    Скъпи Сътрудници на Светлината!

    Въпреки нееднократните пожелания на главния редактор на списанието да преместим публикуването на медитацията „Родови чакри” в следващия брой, Учителят Кут Хуми отново и отново препоръчваше тя да се напечата заедно с медитацията „Сътворение на планетарното сърце”. Той подчертаваше важността на двете медитации за активирането на Огнената система. Учителят препоръчва медитацията „Родови чакри” да се проведе на следващия ден след провеждането на медитацията „Сътворение на Планетарното Сърце”. Това важи и за тези, които са правили медитацията по-рано.

    В резултат медитацията „Родови чакри” се трансформира в „Родови Огнени Центрове”, като става обединение с Огнената Система на Вселената. Лемурийците са провеждали тази медитация в навечерието на колективните възнесения, които започнали преди повече от 18 хиляди години.

 

    Медитация от КУТ ХУМИ

    Чрез Сергей Канашевски, Русия

    НИЕ СМЕ ТВОРЕЦЪТ!

    (РОДОВИ ЧАКРИ)

    Древна лемурийска медитация.

    Медитация: МЫ-ТВОРЦЫ.Родовые чакры мр3

    Родовите чакри на човека са дадени на всеки. Той пристига с тях на планетата. С тях Духът си отива във Висшия Свят. Трябва да знаете, че освен известните чакри, има и непознати за хората, даже за много от Посветените. Двеста и деветнадесет основни центъра в духовната геометрия са сплетени в спирали, пирамиди, додекаедри и прочие фигури. Този, който ги изучава, ще ги познае с енергията на Любовта. Ще вдигне завесата от много тайни. Движението на материята, насочено от енергийни потоци, става подвластно за него. Силата на мисълта помага повеленията на Сърцето да се въплътят в чудесни творения. Може да се сътвори предмет, явление – това, което за земните хора се нарича чудо. Знанието за чакрите и направлението на енергиите ни позволява да изцеляваме хората, обръщайки се към Хрониките на Акаша. Тайната на входа в Хрониките на Акаша не е подвластна на духовната геометрия. Но, който не я познава, не може да намери портала към водещата Душа. Към тази Душа, която по размери не отстъпва на нито една Вселена. Хрониките на Акаша са част от нея.

    А сега си представи, че си в центъра на квадрат. Страната му е равна на разстоянието от върха на главата до пъпа. Ако застанеш в центъра на този квадрат, обърни го като ромб с духовното си зрение и пред себе си постави острите ъгли. Повдигни го до пъпа си и от него насочи права. Нека тя да докосва ъгъла на ромба. Медитирай и тогава ти ще видиш пред себе си родовата чакра. Тази чакра свързва твоят Дух с тези от твоя Род Духовен, които са дошли тук, на планетата. (Считай Сродните Души с единица по-малко от хиляда). Ако искаш да се съединиш с тях – научи се да работиш с тази чакра. Без нея няма да можеш да се съединиш с целия си Род и да творите заедно.

    Ако желаеш да си в единение с родовото си дърво, което е породило настоящото физическо тяло (Духът сега остава в него), за да отработваш карма, то насочи линията обратно. Зад гърба, на същото разстояние ще намериш друга родова чакра. Този център е твоят Род на Земята, който е сътворил сегашното ти тяло.

    А сега, насочи линия от центъра на ромба право нагоре. Височината да е два пъти повече от страните на очертания ромб. Там, където свърши линията, ще поставим точка. И от точката ще спуснем линия към всеки ъгъл на ромба. Ето че сътворихме пирамида с четиристранна основа. Точно такава втора пирамида ще сътворим, като я насочим огледално надолу. И запомни – двете пирамиди имат обща основа във формата на ромб с равни страни. Четири триъгълника образуват страните на подобна пирамида, чиято височина опира до една точка.

    А сега – основната творческа работа. Тя се нарича медитация. Запали в сърцето си огъня на Любовта. Бавно го оцвети в розов нюанс. Сега насочи потока на енергията, нека той запали пирамидата в червен цвят. Все по-ярък става твоят огън. Пламенее в ярки алени цветове. Но основата на пирамидите остави в покой. Те са разделени от обща основа, ромб в син цвят. Този син цвят е студен, като лед. Той все едно разделя пирамидите. Сега намери двете родови чакри. Виждаш ли ги? Те са обозначени от вълшебен виолетов огън... Така... На какво приличат чакрите? Да! На същите пирамиди, в които се намираш сега. Само размерът им е по-малък – колкото твоята длан. Не се бави! Започвай въртене! Завърти по часовниковата стрелка! Нека пирамидата да се превърне в заострен конус. Около тези конуси има спирала. Не забравяй да завъртиш и нея, обагряйки я в красив син цвят. Но спиралата се върти с друго направление – обратно на часовниковата стрелка. Отдясно наляво, издигайки се нагоре! Не забравяй, че чакрите са отпред и отзад. Какво чувстваш сега? Гледай! Родовите чакри се насочиха по кръга обратно на часовниковата стрелка! Около оста, която е в центъра на тялото ти, е предизвикано въртене! Ти си в центъра! Оста е насочена отгоре надолу... Сега... Внимание! Няма кръг! Има движение по кръга... Все едно ти си най-малката частица в орбита... А в центъра е атомното ядро. О, колко си малък! Във Вселената няма по-малка частица! Но какво е това? Гледай с духовното си зрение! Ти си човек, но нямаш лице! Ти си същество, но нямаш тяло!!! Нито ръце, нито крака, нито глава... И ето, че вече не си частица, сега ти си атом! Върни се отново в орбита и гледай. Какво има в центъра? Това е Слънце! Това означава, че ти си... Планета?... О, не! Планетата и Слънцето изведнъж сменят местата си. Отсега нататък ти си Слънцето! Изпрати Любов на планетите от Слънчевата Система! На разумните същества, на животните и растенията. Почувствай и тяхната любов в отговор. И... продължавай нататък. Далечно пътешествие те чака... В дълбините на Космоса, накъдето с Душата си отдавна се стремиш... Виждаш ли светещо вретено? Това е Галактиката – нашият Млечен път... А до нея – стотици, хиляди вретеновидни Галактики... ТИ – СИ ТЯХНОТО СЕМЕЙСТВО, ТОВА Е ТВОЯТ РОД! Не човек и не планета... Ти си всяка от тях, СЪТВОРЕНИТЕ ОТ ТЕБ ГАЛАКТИКИ, КОЙ СИ ВСЪЩНОСТ ТИ, ЧОВЕК? Какъв е твоят Род? А сега слушай – АЗ НАШЕПВАМ ДУМИ... ЕЛОХИМ... ТИ СИ СВЕТЛИНА В СЪЗНАНИЕТО НА ТВОРЕЦА, БЕЗКРАЙНО ТВОРЯЩИЯ ВСЕЛЕНИ... ЕНЕРГИЯ НА ЛЮБОВТА, ПОДАРЕНА НА СВЕТА...

    Щом чуеш думите върни се в тялото... Но не бързай... Спри поглед на безбройните звезди, светове във Вселената... ИЗПРАТИ ЛЮБОВТА СИ НА ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА. Сега знаеш своя ИСТИНСКИ РОД. Отвори очи спокойно...

    ОТСЕГА НАТАТЪК ТИ СИ ПАК ТВОРЕЦ!

    НЕ АЗ, А НИЕ – ОТТУК НАТАТЪК... НИЕ СМЕ ТВОРЕЦА!!!

    Януари 2011г.

 

    Съобщението „Моето Сакрално Сърце или Къде отиват чакрите” е публикувано в списание „МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ:духовни съобщения”, № 1-2.

    Печатното оригинално издание на списанието можете да получите, като пишете на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Редакцията на списанието все още приема заявки за следващия, трети брой.

 

    ЕЛ МОРИЯ

    За Огнената система за енергийно осигуряване на човека и значението и в Епохата на Огненото преображение на Земята и човечеството.

    Аз, Владика Ел Мория, започвам днес разговор с вас за Огнената система за енергообезпечаване (ОСЕ) на човека и планетата Земя. Защо и Аз се включвам в разговора за ОСЕ, за която Крайон разказа вече достатъчно много, подробно и ще продължи да ви запознава с нея и особеностите и? В това число и огромните и възможности. И все пак бих искал да отбележа нещо важно по този въпрос. То се състои в самото название на системата. ОГНЕНА – защо именно Огнена? Важно е това да се разбере сега. И, надявам се, никой да не бъде изплашен от названието. Огънят не съществува без магнетизма на Вселената. Но той има различни проявления. Защо Ние акцентираме върху Огъня при построяването на новата енергосистема за вас и планетата? Защото много скоро Слънчевата система и Земята ще попаднат в нова област на Галактиката след Галактическото Изравняване през декември тази година. Тази област носи особени характеристики на пространството, наситено със съзидателен Огън-Светлина. И трябва да умеете да го използвате. Да, с него може да храните телата си. Можете да подхранвате чувствата си. Можете да подхранвате и мислите си, които и сега имат огнена основа. С него можете да управлявате всичко ново, което предстои да създадете при изграждането. Новото положение в Галактиката на Слънчевата система и Земята ще ви позволи много повече. Сега Аз ще представя два възможни сценария за развитие на събитията след Галактическото Изравняване. Новата зона на вашето обитание ще бъде по-светлоносна. Тя няма да ви даде възможност за използване на старите енергии и всички стари стереотипи на живот. Това е важно да се разбере. Колкото по-бързо оставите в миналото всичко старо, толкова по-леко ще ви бъде да приемете новите огнени условия за съществуване. Представете си, че избирате от 2 възможни варианта за бъдещо енергийно обезпечаване. Първият се състои в това, че със старата система от чакри се адаптирате в качествено нов Свят с Огнени въздействия. Не мисля, че ще ви бъде леко. Старата система не е предназначена за огнени енергии. Хората може да страдат, да боледуват и е възможно да вземат решение за окончателно напускане на Земята и развитие в други светове. Старата система от чакри не може да ви даде адаптация към новите огнени условия на планетарен живот. Съвсем различно стоят нещата при втория вариант, ако се откажете от старата енергоструктура и преминете на ново захранване, което е не просто пранично, за което ви подготвяхме, но е висша форма на праната – Огъня на пространството на вътрешните измерения. А това е много важно за изкачването ви по спиралата на Светлината и еволюционното ви усъвършенстване, заедно с планетата. Огънят на тази нова зона от Галактиката ще ви даде големи възможности. Първо - защита от всички негативни стари мисъл-форми и утвърдени от по-рано построения на основа на тези мисъл-форми. С помощта на силата на Огъня ще можете постепенно да неутрализирате много от това, което вече не ви удовлетворява енергийно и информационно в новия живот. Освен това, Огънят ще ви позволи да направите планетата толкова нова и прекрасна, че на вас самите няма да ви се иска да я напуснете. Огънят от тази област на Галактиката ще поддържа нови еволюционни построения, към които ще се устремите веднага след прехода в тази зона. Да, Аз твърдя, че след Галактическото Изравняване ще започне коренна промяна в мисленето на човечеството и на стремежа му към нови завоевания. Ще бъда кратък. Тези два сценария бяха дадени за разглеждане отдавна, но, естествено, беше избран сценарият за преустройството на енергийното обезпечаване на планетата с Огъня на вътрешните измерения. И това решение беше взето от вас, на нивото на Висшия ви „Аз”, защото отдавна беше ясно, че вашият Експеримент в дуалността се счита за положително завършен. Затова е необходимо да се изведе и Земята, и целия живот върху нея, към условията на огнено преображение. Точно това започнахме да осъществяваме Ние, заедно с вас, Мои скъпи Ангели от Централното Духовно Слънце!

    Сега искам накратко да ви разкажа за това, какви неоспорими преимущества носи за вас новата система за енергийно осигуряване с използване на Огъня на пространството на вътрешните измерения. Да, преимуществата са огромни, невъзможно е веднага да се усвоят, но Ние постепенно ще ви запознаваме с тях. А сега – основните качества на ОСЕ. Първото, което трябва да се каже е нейното несъмнено истинско съответствие на съвременните еволюционни изисквания за енергоснабдяването на планетата и живота върху нея. Крайон вече ви е говорил за единството на всички форми на живот, което ще се прояви по-силно след въвеждането в действие на ОСЕ. Точно това свойство Единение, което Огнената система ще придаде на живота на цялата планета, ще стане главно нейно преимущество. След него идват и останалите предимства. Първото, което трябва да кажем, е самото въздействие на силите на Огъня – то ще бъде и изчистващо, и защитаващо, и вдъхновяващо, и още повече, във всичко безусловно съзидателно. Построявайки тази система и поддържайки за в бъдеще нейното усложняване, всичките й преобразования, ще станете не само хармоничен човек на планетата, но също и космически съзидателен елемент – разумен, любещ и прекрасен в Ангелското си величие! ОСЕ ще ви позволи да имате други тела при прехода във висшите измерения. И те няма да повтарят старите ви тела от това измерение. Това ще бъдат други форми, изградени на базата на новото енергийно обезпечаване, и затова ще дадат на притежателите си нови възможности и преимущества в сравнение със старите тела. Да, ОСЕ ще ви даде възможност да бъдете нови във всичко и да вървите напред, без да се оглеждате назад към миналото. А в бъдещето всичко вече се е случило!

    Мили Мои хора от планетата на Синия Пламък! Не сте ли се замисляли за това ново име на планетата ви? Нали тя и преди се наричаше Синя Перла! Но сега тя не просто се завръща към изходното си състояние, но ще има структурата на огненото преображение, което ще и придаде огнено величие, нова пламенна аура и тя ще бъде с необикновен небесносин цвят. И това наистина е така! Това е решено за новата Земя и новото човечество. Вие самите го искахте и го замислихте. А сега излизате на този рубеж, след който върви поредица от възможни очевидни постижения, ако успеете да преодолеете последните стъпки по пътя на извеждането на планетата и живота върху нея към ново, огнено състояние. Но да продължа с преимуществата на ОСЕ. Ще добавя към вече казаното, че тази система никога досега не е съществувала в Галактиката. За това ви говори и Крайон. Различни видове ОСЕ е имало и има, но не с такава конструкция. Тази система не е била пробвана в Галактиката Млечен Път, но съответства на условията, в които ще влезе планетата след Галактическото Изравняване. Затова сега вече се изгражда системата от Тори за Огнено енергийно осигуряване и при планетата, и при вас, за да има все пак някаква степен на готовност за влизане в новата зона на Галактиката. Не трябва да мислите, че малко зависи от вас.

    Най-главното е в това, че изграждането на тази система, вече е в пълен ход и можете от своя страна да вземете участие. Защото се изгражда не само планетарната и човешката структура на ОСЕ, но се променя и храненето с прана и на тези форми на живот, които бяха частично приспособени към него. Цялата планета трябва да премине към Огнено енергийно обезпечаване. И сега – за вашето участие в това грандиозно строителство.

    Разберете, че при вас постепенно текат същите процеси, като при планетата. И вие добре знаете това. Но има хора, чието значение е трудно да се прецени. Те не знаят, за каквито и да е планетарни промени, но винаги са открити за всякакви прогресивни изменения. Именно тези хора стават все повече на планетата. Благодарение на тях, и на тези Работници на Светлината, които приемат всички промени осъзнато, започват да се случват изменения в човечеството като цяло, съответстващи на планетарните промени. Защото Работниците на Светлината и хората-генератори на новото, винаги вървят отпред и разпространяват тези изменения. Странно ви е да слушате това, но то е така. Именно, затова измененията в системата за енергоснабдяване започват да се случват при всички хора. Споменатите от Мен две групи хора са критичен процент от числеността на човечеството, който вече е стартирал механизма на това огнено преображение. И така, измененията в системата за енергийно обезпечаване вече са в ход и процесът е необратим.

    Бих искал да ви поздравя за системата от Тори, която започвате да усвоявате. Не само изграждайте ОСЕ, не просто изпълнявайте Медитацията; не се старайте просто да разберете всичко теоретично. В ръцете ви се дава грандиозен по мащаба си инструмент, с чиято помощ ще се научите да строите новия си живот и да управлявате много процеси, в това число и да изцелявате съществуващите си тела, а също и да изградите новите, огнени тела. Но за това ще имаме отделен разговор, Любими Мои!

    Ваш Учител Ел Мория

    Приела Марина Шулц на 6 април 2012 г.

    Източник: Йосиф Йоргов yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=4810

    Превод: Росица от www.magnitiduha.info/archives/2953

Last modified on Tuesday, 15 January 2013 19:48