Сряда, 30 Януари 2013 22:51

За Престъплението и Наказанието

Написана от
И ТОГАВА ЕДИН ОТ ГРАДСКИТЕ СЪДИИ излезе напред и помоли:  - Кажи за Престъплението и Наказанието.

 А той отвърна с думите:

 - Когато вашият дух се отдели и тръгне да броди с вятъра, тогава вие, сами и неозаптени, правите зло на другите, а така и на себе си.

 И поради това извършено зло ще трябва доста време да хлопате нечути на портата на блажените.

 

 Божественото ви Аз е като океана -

 извечно и неомърсено.

 То като въздуха извисява крилатите.

 Божественото ви Аз е като самото слънце -

 не пълзи в къртичините и не търси змийските дупки.

 Но Божественото ви Аз не обитава във вас само.

 Във вас има още много от човека и много във вас още не е човек,

 а незрящо джудже, което върви насън в мъглата и дири пробуда.

 Но да ви кажа за човека във вас.

 Защото не Божественото ви Аз и не пигмеят в мъглата, а човекът във вас е този, който познава престъплението и наказанието за него.

 

 

Чувал съм ви да говорите за някой съгрешил така, сякаш той не е един от вас, а е чужд вам и натрапник във вашия свят.

 Но аз ви казвам, че както святите и праведните не могат да се издигнат над най-висшето, което е във всеки от вас,

 така и грешниците и слабите не могат да паднат по-ниско от най-низкото, което също е във вас.

 И както листът не пожълтява самичък, а с мълчаливото знание на цялото дърво,

 тъй и злосторникът не върши зло без тайното съгласие на всинца ви.

 И вие вървите заедно в шевствие към своето Божествено Аз.

 Вие сте пътят, вие сте и пътниците.

 И ако някой от вас се препъне и падне, той пада като предупреждение за онези, които идат след него, че има камък.

 Да, той пада и поради това, че вървящите отпреде му, които, макар и по-бързи и по-уверени в нозете, не са отместили камъка от пътя.

 

 

 И това помнете, макар то да ляга тежко на сърцата ви:

 убитият също ще дава сметка за убийството,

 ограбеният не е без вина за постигналия го грабеж.

 Праведният не е невинен за делата на кръвника,

 неопетненият не е чист от деянията на злия.

 Да, нерядко виновния е жертва на пострадалия

 и много често осъденият мъкне бреме вместо безукорния и непокварения.

 Не можете да разделите правите от кривите и злите от добрите,

 защото те стоят наедно пред лика на слънцето, тъй както бялата и черната нишка са втъкани в едно.

 И когато се скъса черната нишка, тъкачът трябва да огледа цялото кросно, дори да види дали станът му не къса.

 И ако някой иска да осъди невярната съпруга,

 то нека той постави на везните и сърцето на съпруга и и да премери душата му с всякакви мерилки.

 И който иска да нашиба с камшици сквернословника, то нека той се вгледа и в сърцето на обидения.

 И ако някой иска да накаже в името на благочестието и замахне с брадвата по хилавото дърво, то нека той погледне корените;

 истина ви казвам, той ще намери корените и на доброто, и на злото, на плодното и на безплодното, сплетени в едно в безмълвната гръд на земята.

 А вие, съдии, които искате да съдите право,

 каква присъда ще издадете на тогова, който, макар и честен по плът, е крадец по дух?

 И с каква казън ще накажете оногова, който убива плътта, но сам е убит духом?

 И как ще съдите тогова, който постъпва като измамник и подтисник, ала сам е подтиснат и ограбен от живота ?

 

 

 И как ще накажете ония, чиито угризения надвишават тяхното злотворство?

 Понеже не е ли съдът на съвестта най-висшата проява на закона, на който драговолно служите?

 Ала вие не можете нито да докарате угризения на невинния, нито да облекчите с тях сърцето на виновния.

 Съвестта иде неканена посред нощ и буди хората, за да се вгледат в себе си.

 А вие, които търсите да разберете правдата, как бихте го постигнали, ако не огледате всички дела на ярка светлина?

 Само тогава ще узнаете, че правият и падналият са един и същ човек, застанал в здрача помежду  нощта на пигмейското си Аз и деня на божественото си Аз.

 И че камъкът, който увенчава фронтона на храма, не е по-високо от най-ниско положения камък в основите на храма.

 

 из "Пророкът" на Джубран Халил Джубран


източник www.самосъзнание.com