Събота, 12 Януари 2013 16:07

Създаване на изобилие. Привличане на богатство

Написана от
Лекция на Дийпак Чопра, разкриваща неговото разбиране за богатството, здравето, духовните закони и принципите за привличане на изобилие в нашия живот.

Авторът е подредил своите послания в стъпки, следващи буквите на английската азбука- от А до Z, без да отдава значение на последователността в прилагането им (в предлагания превод подредеността на представяне е запазена). Надявам се тя да предизвика вашето мислене и бъдещи решения. Приятно четене.

превод: Варта Карагьозян


Какво представляват състоянието на осъзнатост, състоянието на информираност и енергийните ниват, които пораждат изобилието в живота ни?

За да ни е по-удобно и по-лесно за запомняне, съм ги изброил в ред, следващ буквите от азбуката-стъпки от А до Я в създаването на изобилие. От моя личен опит съм научил, че за да се материализира богатството не е необходимо съзнателно да практикуваме нагласите, за които ще стане дума по-долу. Използването на усилие за осъзнато практикуване на нагласите, или за култивиране на настроение е безполезно. Това дори може да предизвика стрес и напрежение. Това, което наистина има значение е да знаем какво представляват принципите от А до Я, да познаваме тези стъпки, да ги осъзнаваме все по-дълбоко. Колкото повече расте познаването на принципите, толкова повече знанието ни за тях се структурира (подрежда) в нашето съзнание и ние придобиваме все по-дълбока осъзнатост за значението им. Тогава е и по-вероятно да променим спонтанно своите нагласи и поведение, без всякакво усилие от наша страна.

На знанието е вътрешно присъща организираща сила. Достатъчно е просто да познаваме и осъзнаем принципите. Знанието ще бъде възприето и обработено (метаболизирано) от нашите тела и резултатите ще се проявят спонтанно. Резултатите няма да се проявят изведнъж, но след известно време постепенно ще започнат да  ни се разкриват. И така, да започнем с описанието на стъпките от А до Я.

Още веднъж напомням, че е достатъчно да четем (а можем и да слушаме) този списък един път дневно. След това остава само да наблюдаваме промените, които настъпват в нашия живот. Ще видим също лекотата, с която богатството навлиза в нашия живот. Да започваме...

А (all possibilities, authority, absolute, affluence, abundance) - отнася се до неограничените възможности, висшия авторитет, безкрайната първопричина за възникване на Вселената-абсолюта, изобилието, притока на богатство в нашия живот (всички наименования започват с А на английски език-по-нататък ще се показва оригиналът за всяка следваща буква и непосредствено след това ще идва обяснението на български- бел. пр.).

Истинската същност на нашето изначално състояние, на нашата Вселена е в това, че тя представлява поле на неограничени възможности. В най-първичната ни форма, ние също сме полета на неограничени възможности . На това ниво е възможно да се твори неограничено. Това поле е нашата същност. Това е вътрешният ни Аз, наречен още Абсолют. Той е нашият висш авторитет, който по същността си е безкрайно богат, защото поражда безкрайното богатство и разнообразие на Вселената.

B (better and best) - отнася се до по-добро и най-добро. Еволюцията означава , че с времето ние подобряваме своя живот във всички негови аспекти. В крайна сметка това е да получаваме най-доброто за себе си. Хората, притежаващи съзнание за богатство са настроени единствено за най-доброто. Това още се нарича принцип на най-висшето добро. Винаги и във всичко избирайте качеството от първа класа и Вселената ще ви отговори като ви даде най-доброто.

C (carefreeness and charity) - отнася се до принципите на безгрижие и милосърдие. Да притежавате банкова сметка с един милиард долара, без да можете да преживеете безгрижие и милосърдие е равносилно на това да сте бедни. Съзнанието за богатство по определение е състояние на ума. Ако непрекъснато се тревожите за това от колко пари имате нужда, независимо от това колко пари притежавате в банковата си сметка, вие в действителност сте бедни. Безгрижието автоматично води до благотворителност и споделяне, тъй като източникът на всичко е безкраен, неограничен и неизчерпаем.

D (demand and supply, dharma) - отнася се до търсенето и предлагането, а така също и до дхармата-предназначението ни в живота. Всеки от нас притежава дхарма-цел в живота. Ние преживяваме нашата дхарма, когато се наслаждаваме и изпитваме любов към нашия труд, към нашите усилия. Каквито и дейност, продукт или услуга имаме да отдадем в този живот, за тях съществува търсене. Създавайте и предвиждайте това търсене, заради което вие сте дошли тук. Служете на това търсене и предлагането ще ви бъде гарантирано.

E (exalting in the success of others) - да се въодушевяваме от успеха на другите, особено ако са наши конкуренти или тези, които смятат себе за наши врагове.

F (the fact, that in every failure is the seed of success) - отнася се до факта, че във всеки провал е заложено семенцето на успеха.

G (gratitude, generosity, God, goal and gap) - благодарност, щедрост, Бог, цел и пролука. Щедростта и благодарността са естествено присъщи на съзнанието за изобилие. Тъй като единственото, към което трябва да се стремим е най-доброто, според принципа на най-висшето добро, защо да не възприемем Бог като ролеви модел ? В крайна сметка, никой не е по-богат от Бог и Той е полето на всички възможности. Много е важно да имаме ясно определена цел в своето съзнание, но също толкова е важно да се освободим от своята привързаност към целта. Самата цел се намира в пролуката, а пролуката представлява потенциалността за организиране и дирижиране на необходимите подробности за осъществяването на всеки резултат. Съществува точен механизъм за проявяването на всички желания. Той може да се представи посредством четири последователни стъпки:

Стъпка първа - плъзнете се (нека съзнанието ви попадне) в пролуката между мислите. Пролуката е прозорецът, коридорът, преобразувателния вихър, посредством който индивидуалната психика комуникира с космическата психика.

Стъпка втора - определете ясното си намерение за постигане на ясно определена цел в пролуката.

Стъпка трета - освободете се от привързаността си към резултата, защото преследването на резултат и концентрирането върху него означава да излезете извън пролуката.

Стъпка четвърта - оставете на Вселената да се справи с подробностите при осъществяване на желанието.

Може да ви се е случвало да се опитвате напразно да си спомните име. Напрягате се все повече-но нищо. Накрая се отказвате от привързаността си към резултата. Установявате, че малко след като сте се отказали, името се появява на екрана на вашето съзнание. Това е механиката за постигане на всяко желание. Когато се напрягаме да си спомним името, умът е много активен и неспокоен, но накрая, в резултат на умора и безплодни усилия ние се отказваме. И тогава умът се успокоява, постепенно забавя процесите си и може би толкова се успокоява, че постига тишина, която почти го довежда до пролуката между мислите. Когато се освободихме от привързаността ни към желанието, то бе осъществено. Това е истинският смисъл на посланието: „Искай и ще ти се даде”, „Почукай и ще ти отворят”.

Един от най-лесно постижимите начини за попадане (плъзгане) в пролуката е процесът на трансцедентална медитация. Съществува техника за напреднали, наречена програма TMCD на Център Чопра , която ни учи как да проявим нашите желания, когато сме в пролуката.

H (happiness and humanity and the fact , that we are here to make all people that we come into contact with happy) - щастие и хуманност. Отнася се до това, че ние сме тук на Земята, за да направим щастливи всички хора, с които влизаме в контакт.

I (the power of unbending intent , or intention) - отнася се до силата на непреклонното намерение. Това означава да вземем твърдо, непроменливо решение, от което е невъзможно връщане назад. Това е еднозначността, еднопосочността на целта. Тя е много добре определена като решение, което не може да бъде противопоставено или възпрепятствано спрямо никакви други конфликтни желания или интереси. За да придобием богатство, например, а същото се отнася и до придобиването на всичко друго от физическия свят, ние трябва наистина да имаме твърдо намерение, да се устремим към придобиване на богатство. Решението ни трябва да бъде неотменно, така съсредоточено върху целта,че да не влиза в противоборство с нищо друго. Вселената има грижата за подробностите. Тя е тази, която организира и дирижира възможностите. Просто трябва да сме нащрек за тези възможности.

J (the fact, that it is not necessary to judge) - отнася се до факта, че не е необходимо да съдим. Когато се отърсим от нуждата постоянно да класифицираме нещата като добри или лоши, правилни/грешни, ние преживяваме повече тишината на съзнанието. Вътрешният ни диалог започва да утихва и да се успокоява, когато отхвърлим бремето на оценяването и осъждането. И тогава се оказва по-лесно да достигнем до пролуката. Затова е важно да се отървем от определения, етикети, тълкувания, оценки, предразсъдъци, анализи и присъди. Всички те пораждат водовъртежа на вътрешния ни диалог.

K (the fact, that organizing power is inherent in knowledge) - отнася се до факта, че на знанието е вътрешно присъща организираща сила. Познанието от всякакъв вид се възприема и преработва спонтанно и това води до промяна в степента на осъзнатост. Това е отправната точка на създаването на други, нови видове реалност. Например, придобиването на знание за съдържанието на тази беседа спонтанно ще създаде условия за привличането на богатство и изобилие.

L (love and luxury) - обичайте себе си, обичайте своите клиенти, своята публика, обичайте всичко, обичайте света. Няма по-голяма сила от любовта. Същевременно възприемайте лукса като стил на живот; той е наше естествено състояние. Приемането на лукса като стил на живот изгражда предварителните условия и предпоставки за притока на богатство.

M (making money for others, helping others make money) - да печелим пари за другите, да им помагаме да печелят пари. Да помагаме на другите да печелят пари и да постигат техните желания е сигурен начин да печелим пари за самите себе си. Така също, погледнато по-абстрактно, това означава да изпълним собствените си мечти.

N (saying no to negativity) - отнася до това, да кажем НЕ на негативността, на негатината нагласа.

O (the fact, that life is the coexistence of all opposite values) - отнася се до факта, че животът представлява съвместно съществуване на съвършено противоположни стойности. Става дума за противопоставянето радост/мъка, удоволствие/болка, горе/долу, горещо/студено, тук/там, светлина/мрак, раждане/смърт. Целият ни опит е основан на контраста. Едната му страна би била безмислена без другата. Един мъдрец е казал някога: ”роденият без зрение никога не ще узнае значението на тъмнината, защото никога не е преживявал светлината.” Когато в нашето съзнание е налице спокойно приемане на това бурно съвместно съществуване на всички противоположни стойности и ценности, ние автоматично започваме все по-малко да съдим и оценяваме. В това състояние победителят и победеният се възприемат като двата полюса на едно единствено същество. Неосъдителността ни води към утихване на вътрешния ни диалог и така отново пред нас се отварят вратите към съзидателност и творчество.

О също се отнася до възможностите (opportunities) и откритото общуване. Всеки контакт с друго човешко същество представлява възможност за растеж и за изпълнението на желание. Трябва само да сме нащрек за възникващите възможности посредством нарасналата ни осъзнатост. Откритото и почтено общуване отваря каналите за възползване от тези възможности.

P (purpose in life and pure potentiality) - отнася се до целта в живота и чистата потенциалност. Ние сме тук, за да изпълним своето предназначение. От нас зависи да открием каква е нашата жизнена цел. Веднъж опознали тази цел, нашето знание ни води до прозрението, че ние сме чиста потенциалност. Трябва да сме способни да изразим целта много просто и ясно. Например, моята цел в този живот е да лекувам, да правя щастлив всеки, с когото контактувам и така също - да създавам мир. Когато знаем своята жизнена цел, пред нас се отварят вратите към полето на чистата потенциалност. Ведическият мъдрец е казал:”Аз съм неизмеримият потенциал на всичко, което е било, на всичко, което е и на всичко, което ще бъде. Моите желания са като семената, положени в почвата. Те чакат благоприятния сезон и тогава спонтанно израстват като прекрасни цветя и величествени дървета, като приказни градини и великолепни гори. На всяко наше желание е присъщо да носи в себе си семето и механизма на своето осъществяване”.

Q (to question) отнася се до това, да поставяме всичко под въпрос. Да поставяме под въпрос дхармата, идеологията, всеки външен авторитет. Само като поставяме под въпрос това, което вече е прието за даденост, за истина, ние можем да направим пробив в хипнотичната заблуда на социалното обуславяне.

R (receiving is as necessary as giving) - отнася се до получаването. То е също толкова необходимо, както и даването. Благосклонното приемане на даровете на другите е израз на достойнството на даването.

S (spending and service) - отнася се до разходването и служенето на другите. Парите са като кръвта- те трябва да текат. Задържането им, или фиксирането върху тях предизвиква застойни процеси. За да се увеличават, парите трябва да се движат, иначе се блокират и също както задържаната кръв, могат да предизвикат вреда. Парите представляват жизнена енергия, която разменяме и използваме в резултат на услугите, които ние предоставяме на вселената. И за да поддържаме притока им към нас, ние трябва да поддържаме тяхното обръщение.

T (transcendence, timeless awareness, talent bank, tiding) - отнася се до трансцендентност, времево неограничена осъзнатост, банка за таланти, включване в приливната вълна. От личен опит знам, че без трансцендентност, в живота липсва красота. За да живеем пълноценно, е необходимо да преминем отвъд тези граници. Както поетът Руми е казал:”Отвъд идеята за правилно и неправилно вършене на нещата, се простира поле... там ще чакам да се срещнем”.

Чувствам, че опитът ми, свързан с трансцендентността посредством практиката на медитиране ми дава вътрешната стабилност и тишина, които никаква активност не е в състояние да засенчи. Тази тишина остава с мен така, че никаква външна дейност не може да засенчи осъзнатостта и преживяването на вътрешния Аз.

Т - също се отнася до времево неограничената осъзнатост в нейното противопоставяне на времево ограничената осъзнатост. Времево ограничената осъзнатост е състояние на духа, при което ние се отвръщаме от вътрешния си Аз, за да прегърнем образа, който сме изградили за себе си пред другите. Това е социалната ни маска, защитната маска, зад която се крием. Времево ограничената осъзнатост подхранва поведение, което е повлияно от миналото и очакванията и опасенията за бъдещето. Тя е обременена от тежестта на вината и съжалението. Вкоренена е в страха, причинява ентропия (хаос), стареене и смърт. Времево неограничената осъзнатост е осъзнатостта на Аз-а. Ведическите текстове ни учат:-”Не се страхувам от миналото, нито се опасявам от бъдещето, защото моят живот е изключително съсредоточен върху настоящето. Правилните решения ми се дават във всяка ситуация, в процеса на преживяването й”. Това също е състоянието на блаженство. Аз-ът не е в пространството на мислите, а в пролуката между мислите. Космическата психика ни шепне нежно в пролуката между нашите мисли. Това е състоянието, което наричаме интуиция. Времево ограничената осъзнатост е в интелекта-тя изчислява, премерва, преценява. Времево неограничената осъзнатост е в сърцето-тя чувства.

Т още се отнася до концепцията „банка от таланти”. За да максимизираме творчеството и да служим по най-добрия начин на другите, добре е да създадем банка от таланти, или да съберем заедно индивидите с уникални умения и способности в общност. Тяхното обединяване да е подчинено на принципа, че съвместно техните таланти могат да създадат повече от простата сума на създаваното поотделно.

Т също се отнася до присъединяване към приливната вълна. Това означава доброволно да се откажем от известна част от доходите си, без да поставяме никакви ограничения или условия за ползването им. Когато даваме, ние създаваме вакуум, който привлича по-голямо количество от отдаденото доброволно. Както е казал Емерсън:” Без богато сърце, притежаваното богатство ни превръща в грозен просяк”.

U (understanding unity behind all diversity) - отнася се до разбирането на единството, намиращо се отвъд цялото съществуващо многообразие.

V (values) - отнася се до ценностите. Това са ценности като: истина, цялостност, почтеност, вяра, отдаденост и красота. Тагор казва:-”Когато чувстваме красотата, ние я опознаваме като истина”.

W (wealth consciousness without worries) - отнася се до съзнанието за богатство, което е лишено от тревоги. Истински богатите хора никога не се тревожат, че ще изгубят парите си. Те знаят, че откъдето и да идват парите им, източникът е неизчерпаем. Веднъж, докато обсъждахме проект за световен мир с моя учител Махариши Махеш Йоги, някой го попита:-„Откъде ще дойдат необходимите за това пари?”, а той отвърна без всякакво колебание:-”Откъдето и да е в точно определения момент”.

X (expressing honest appreciation and gratitude) - да изразим искрено признание и благодарност на всеки, който ни помага.

Y (youthful vigour) - да изразим младежка жизненост. Ние преживяваме здравето, когато разбирането за нашата идентичност (кои сме) идва от съотнасянето с Аз-а. Когато се съотнасяме с външни обекти, което означава да се идентифицираме с тях (независимо дали са обстоятелства, обекти, хора, или неща), тогава ние отдаваме своята енергия на съответния външен обект. В резултат чувстваме липсата на енергия и жизненост. Когато идентификацията ни идва от Аз-а, ние запазваме енергията в себе си, чувстваме се жизнени, силни, изпитваме младежка енергичност.

Z (zest for life) - жажда за живот. Ние ценим живота в цялата му жизненост и разкош. Трябва да знаем, че имаме само един живот, който се изразява в безкрайно разнообразие от форми. Трябва да знаем, че това съм Аз, това си ти, всичко е това, това е съществуването. Да виждаш този живот означава да знаеш, че силата е в настоящия момент. Великият индийски поет Тагор е казал:-”Същият поток на живота, който протича през света, тече и през моите вени денем и нощем и танцува в ритмична стъпка. Това е същият този живот, който прониква с радост през праха на Земята и се преобразува в безбройните зелени остриета на тревата, и се разпръсква в буйни вълни от цветя”. Той нарича това извечният ход на живота, танцуващ във вените ни в този момент. Да сме в този извечен ход на живота, танцуващ и сега във вените ни, означава да сме жадни за живот. Това означава да се изправяме пред неизвестността- безгрижни и свободни. Неизвестността е полето на всички възможности във всеки момент от настоящето. И това е свободата-отвъд известността на миналото обуславяне, отвъд затвора на времето и пространството, отвъд причинността. Както дон Хуан казва на Карлос Кастанеда:-”Няма значение каква е нашата вяра-дотогава, докато се изправяме пред нея с максимална отдаденост. Това е безгрижието, това е радостта, свободата, жаждата за живот.”

Ето че посочихме най-важните градивни стъпки към неограниченото богатство. Да повторим още веднъж-не е необходимо съзнателно да култивираме нагласите си. Необходимо е само да съзнаваме, че те са важни за нашия път.

Създайте толкова богатство, колкото сърцето ви желае, изпълнете всяко свое материално и нематериално желание. Създайте богатство и щедро го споделете с другите-вашите деца, семейството ви, роднините, приятелите, обществото и света. Защото богатството е от Вселената и не ни принадлежи. Ние сме тези, които й принадлежим. Ние сме привилегированите деца, с които Вселената е избрала да сподели своето изобилие. Ние само трябва да отдадем своето внимание на това изобилие и то ще бъде наше. Вниманието е това, което има значение. Един велик мъдрец е казал:-”Ти си това, което твоето внимание избере”. Всъщност, когато вниманието ти е фрагментирано, ти също си фрагментиран. Когато то е в миналото, ти също си в миналото. Когато то е в настоящия момент, ти си в присъствието на Бог и Бог е в теб. Просто бъди осъзнат за настоящия момент. Присъствието на Бог е навсякъде. Ти само трябва да го прегърнеш със своето внимание.


Оригиналът на лекцията може да се слуша на този адрес: http://www.youtube.com/

Последно променена в Понеделник, 21 Януари 2013 21:40