Събота, 27 Април 2013 22:16

Духовни семейни констелации - метод на Берт Хелингер

Написана от
Чрез новото семейно констелиране съществува едно движение на Духа, който свързва това, което е било разделено, така че да отпаднат разликите между по-добро и по-лошо, добро и зло.

”ВЪРВИМ С ДУХА” – казва това ново семейно констелиране. „Това значи да вървим в едно в едно движение на любовта за всички еднакво. Това е голямата обширна любов, еднаква за всички” – Берт Хелингер.
Семейната система е едно духовно поле, в което всички са свързани в резонанс – родители, деца, прародители, техните бивши партньори. В тази система всичко се управлява от една обща сила.

Какви са причините, които водят до проблеми?
Това са два вида нарушения на закони в семейството. Те са валидни и в професията, здравето, при всички успехи и неуспехи.
Двата основни закона са:
1. Всеки има еднакво право на принадлежност.
2. Всеки има полагащото му се място в групата, което зависи от времето на влизане в групата. Тук съществува правилото на йерархията.

 

КАКВО Е КОНСТЕЛАЦИЯ?

Констелация - (constellation - съзвездие)
Ние сме част от това съзвездие (семейната душа), част от цялото и имаме точно определено място, което e в съзвучие с цялата картина. Хармонията e възможна само когато всяко нещо e на мястото си. Страданието e следствие на нарушаване на природните закони.

Изключително близък до духовните практики психотерапевтичният метод „Семейни констелации” дава удивителни резултати.

Семейните констелации са сравнително нов метод в психотерапията и много ефективен при разкриване на механизмите, които действат и управляват динамиката на семейната система. Тук се разкриват връзки и закономерности,които на пръв поглед са невидими за човека.

При метода се наблюдава един феномен - морфогенетично поле или както Хелингер го нарича “духовно поле”, което прави видими скритите динамични тенденции в отношенията в семейството, в етническата група, в организацията в която работим.

Семейните констелации разглеждат индивида не като отделна единица, а като част от по-голямото цяло-фамилната система. Това e неоспорим факт, че всеки от нас принадлежи на определено семейство и има точно определено място и роля в него. Ние носим енергията и съдбата на поколенията преди нас. Всички членове,дори и тези които липсват (починали или напуснали), присъстват енергийно в системата и оказват влияние на другите членове с техните грешки, поведение, мироглед, успехи и постижения.

Семейните констелации ни дават да разберем колко силно сме свързани с членовете на нашата семейна система със съдбата на хората, които и принадлежат.

Oсновнoтo разбиранe, залегнало в същността на метода e, че семейството e единна енергийна система и ако някога – (дори поколения назад) в нейната динамика са се случили събития, довели я до дисбаланс, това e доста вероятно да се прояви в живота на по-късно дошлите членове на тази система (често като нежелан поведенчески симптом, болестно състояние, емоционална натовареност, проблеми в интимността и личните връзки, загуба на материални блага).

Семейните констелации се водят от две основни правила на любовта:
1. Първото и основно правило гласи: Всички членове на нашето семейство имат еднакво право да му принадлежат. В момента, в който на някой член му бъде отнето правото на принадлежност се извършва нарушение на правилото и това има съществени последици.

2. Йерархичен ред - второто основно правило изисква, всеки който e дошъл преди нас в семейството да заеме определеното за него място, което принадлежи само на него. Този ред e йерархичен и по този ред родителите идват преди децата си, първородното дете e преди второто и т.н. Това e реда и в служебната йерархия. Новодошлият не може да се постави на мястото на този преди него, това също води до сериозни последици,решаващи успеха или неуспеха и често живота и смъртта. Това e Божествено правило и никой не може да го наруши без тежки последици.

При семейното констелиране този ред излиза наяве и неговото възстановяване e предпоставка за един успешен живот.

 

МЕТОД НА РАБОТА

По време на самото констелиране в групата се създава енергийно поле, което показва скритата семейна динамика, за която никой не е предполагал, че съществува. Това помага на човека да види връзките между членовете в семейството си, да осъзнае къде се коренят тежки и проблемни ситуации в живота му, да разбере истината за своите неуспехи в живота.

Семейните констелации са един мощен метод на работа и помагат да се върне естествения баланс в семейната система и тогава любовта между членовете на семейството тече свободно и стават ясни някои заплитания.

След констелации човек получава дълбока свързаност със себе си, със семейството си, движение във вярната посока, лекота, сила, увереност, чувството, че е на мястото си. Постига се вземане на правили решения, емоционален баланс, физическо изцеление и хармонизиране на отношенията в семейството.

Избира се представител за човека, който иска да изясни нещо за себе си. Например: какви могат да са причините за дадена болест или за трудностите в семейната връзка, или пък какво стои по пътя на успеха му.

Терапевтът събира информация за важни случки и събития в живота на клиента и неговото семейство – родители, братя, сестри, деца. След това подрежда представителите на членове от семейството в отношения един спрямо друг и тогава наблюдава движенията на представителите.

При това не е нужно представителят да знае каквото и да било за желанията на този човек. Оказва се, че в момента, в който представителят е избран и поставен в констелация, той влиза в контакт с един друг духовен свят, от където се получава информация за следните неща:

1. За какво наистина става въпрос?
2. Къде са причините за една болест?
3. Какво да се вземе под внимание и да се направи, за да се стигне до добро решение?
4. Кое правило на любовта е било пренебрегнато или нарушено?
5. Какво би подредило отново това, което е разбъркано?
6. Какви са първите необходими стъпки и кои следват след това?
7. Какво трябва да бъде оставено и какво отказано?
8. Кои мъртъвци трябва да „възкръснат” и да останат в живота за известно време, преди да намерят спокойствие?
9. За кои забравени трябва да си спомним и да ги върнем у дома?
10. Какво ни свързва отново с онези, които са отделени от нас?

Методът е приложим като групови сесии (но е възможно да са и индивидуални) под формата на практически семинари.

Теми, които се засягат при семейните констелации:
• партньорски отношения;
• отношения родители – деца;
• здравословни проблеми;
• емоционални проблеми – страх, депресии, тревожност и др.;
• консултации при конфликтни отношения във бизнеса;
• вземане на важни решения.

 

ПОДГОТОВКА ЗА КОНСТЕЛАЦИЯ

За да протекат по-успешно за вас констелациите е необходимо
да имате информация за:

Семейството в което сте се родили:
• вашите братя, сестри, полубратя и полусестри, мъртвородени, починали и абортирани и пометнали деца;
• родителите ви, техните братя и сестри полубратя и полусестри, включително рано починалите или мъртвородените;
• на следващо ново са бабата и дядото и понякога техни братя и сестри или полубратя и полусестри, но това се случва рядко;
• особено важни са онези,от споменатите по-горе, които имат лоша съдба или към, които членовете на системата са се отнесли несправедливо, например при наследство, или са били изключени или отделени,презрени или забравени;
• след това идват,често, това са най-важните лица, всички, които са сторили място за другите в системата, дори когато не са в роднинска връзка. Например-предишен мъж или предишна жена на родителите, на бабата и дядото или предишни годеници, дори да са починали. Към тях се числят бащата или майката на полубратята и полусестрите.

По-нататък и всички, от чиято вреда или загуба, някои от системата е извлякъл за себе си изгода. Например, когато някои наследява нещо, защото някой друг е починал по-рано или му е отнето наследството.

Вашето настоящо семейство
• съпруг(а) - неговото семейство;
• деца (включително и абортирани или мъртвородени);
• предишни партньори (ваши и на съпруга(та);
• деца от предишни връзки (и на двамата).

Ако е възможно да съберете информация за рожденото и настоящото ви семейство за следните случаи:
• има ли инвалиди или тежки заболявания след раждане на дете (вашата майка, баба, предишна жена на баща ви или дядо ви);
• извънбрачни деца;
• изоставени или осиновени или дадени за осиновяване деца;
• трудно раждане или цезарово сечение;
• деца отделени от майката за дълго време;
• силни травми в детството;
• убити при инцидент или умишлено убийство;
• убити във война;
• зависими от алкохол и наркотици.

 

ЗАЩО И ЗА КОГО СА ПОЛЕЗНИ КОНСТЕЛАЦИИТЕ

Безспорно семейните констелации са полезни за всички! В живота на всеки съществува и още нещо, което може да се промени към по-добро.

Семейните констелации са мощен инструмент за различни сфери от нашия живот - както за разрешаване на проблеми в семейството, така и за ситуации в работата. Голямо влияние имат и върху здравето, не само физическото, но и емоционалното както Хелингер казва: ”Извън нашето тяло важна роля играе и нашата душа и нашето чувство. Защото понякога болката на душата се чувства много по-интензивно от болката в тялото.” Повлияват се някой негативни страни от нашия характер - гняв, агресия, тревожност, ревност, страх и др.

При тази терапия не е необходимо да присъстват други членове от семейството (партньори, родители, деца). Достатъчен е само желаещият да се констелира, защото там се разрешава негов проблем. Ако някой от това семейство има желание – да, но всичко става със съгласие и уважение на мнението му. Ако близките са починали също няма проблем защото те се заместват от членове на терапевтичната група.

От опита, който са показали семeйните констелации се наблюдава, че положителен резултат има не само този, който участва в терапевтичната група, но и всички членове от семейството му.

За кого носят голяма полза семейните констелации:
• зависими от алкохол и наркотици
• хора с хомосексуални наклонности (отношението ми към това е толерантно)
• сериозни заболявания
• депресии
• страхови неврози

За предпочитане е деца под 18 години да не се полагат на констелиране. В тези случаи е добре да присъстват двамата родители.

Проблемите с по-малки деца също се разрешават от родителите.

Ако ви е трудно да работите в група може като начало само да присъствате и когато усетите, че може да изложите своя проблем, тогава да се включите. Но само присъствието ви е достатъчно, за да навлезете в полето на работа и да усетите кое ви докосва от всичко което се случва. Разбира се могат да се правят и индивидуални констелации.

Колко дълго се правят констелации?


Обикновено констелациите могат да продължат повече от един терапевтичен семинар,но това зависи от участника - как той е представил темата, която ще се разглежда и какво ще се прояви по времена работата още. Това е процес, който е повлиян от движения, които са извън нашите представи. Това е работа на ниво Душа и тя се повлиява по различен начин отколкото нашия ум. В Душата и в подсъзнанието трансформациите са с различно времетраене.

Има три начина, по които семейните констелации работят за вас:

1) Единият е просто да присъствате, наблюдавайки констелациите на други участници. Знайте, че никога не сте съвсем отстрани, когато сте в такава група. Случващото се в работата на другите ви въздейства винаги и нещо във вас самите неизменно се придвижва към място на повече разбиране, приемане и лекота.

2) Вторият начин да учите е като участвате като представител в констелацията на друг участник. Ролите в които участвате, по някакъв начин винаги са свързани лично с вас и този опит безспорно ще разшири представата ви за вас самите и за възможностите на самия метод. Понякога преживяването ви в роля може да бъде изключително интензивно и трансформиращо, по-силно от всичко друго в тази работа.

3) Третият начин да получите от тази група е като поставите лична тема за работа. Този подход може да доведе до директно разрешение на вашия казус, както може и да покаже какво пречи на темата ви да получи търсеното разрешение в този момент. Във всеки един случай ще научите много от тази ситуация.

За да се създаде психологически защитено пространство за работа, подкрепящо доверието и разкриването на лична информация, всеки участник в групата се ангажира с декларация за конфиденциалност, което означава съгласие да споделя с други хора само лично преживяното в групата, но не и информацията предоставена от други хора.

След констелациите често човек се чувства необичайно-преживява съпротиви, страхове, може да е по-раздразнителен от обичайното,да променя своите настроения, често да изпитва тъга, физическо неразположение и др. Тези състояния са краткотрайни и преминават бързо, но това е добър знак, че процесите на промяна вече текат и констелациите са започнали да оказват своето въздействие, т.е. започнал е процес на изчистване на по-дълбоки нива.

По-важно е да осъзнаем, че сме част от една група, наречена семейство, да започнем да я почитаме, да искаме да живеем в любов и уважение са себе си, с най-близките хора около нас и с всички останали!

Това го решава всеки сам! Винаги имаме избор и той е в нашите ръце!

 

За Берт Хелингер:

„Аз не се чувствам психотерапевт, а такъв, който служи на живота.” - Берт Хелингер

Берт Хелингер е известен съвременен немски психолог, педагог, философ и автор на психотерапевтичния метод-системно-семейни констелации-холистичен метод основан на дълбоките връзки на любов и деформациите им.

Берт Хелингер е роден през 1925г. в Германия. Изучавал теология психология, педагогика и е работил 16 години като член на католически орден при зулусите в Южна Африка, където преподава в училище и служи като мисионер.

След това става психоаналитик и под влияние на груповата динамика, на първичната терапия, на гещалт терапията, на транзакционния анализ и различни хипнотерапевтични методи е развил негова собствена форма на семейни констелации, която днес се радва на световна значимост и намира приложение в много области на живота - в психотерапията, консултирането на фирми, медицината, консултации за начина на живот и възпитанието и в грижата за спасението на душата в широк смисъл.

Берт Хелингер е написал над 64 книги, преведени на 25 езика. Много от книгите му още на млади години го показват като философ и мъдър учител от със собствена величина, който говори непосредствено на душата и докосва направо дълбочините й.

 

ПОДГОТОВКА ЗА КОНСТЕЛАЦИЯ

За да протекат по-успешно за вас констелациите е необходимо да имате информация за:

Семейството в което сте се родили:
• вашите братя, сестри, полубратя и полусестри, мъртвородени, починали и абортирани и пометнали деца;
• родителите ви, техните братя и сестри полубратя и полусестри, включително рано починалите или мъртвородените;
• на следващо ново са бабата и дядото и понякога техни братя и сестри или полубратя и полусестри, но това се случва рядко;
• особено важни са онези,от споменатите по-горе, които имат лоша съдба или към, които членовете на системата са се отнесли несправедливо, например при наследство, или са били изключени или отделени,презрени или забравени;
• след това идват,често, това са най-важните лица, всички, които са сторили място за другите в системата, дори когато не са в роднинска връзка. Например-предишен мъж или предишна жена на родителите, на бабата и дядото или предишни годеници, дори да са починали. Към тях се числят бащата или майката на полубратята и полусестрите.

По-нататък и всички, от чиято вреда или загуба, някои от системата е извлякъл за себе си изгода. Например, когато някои наследява нещо, защото някой друг е починал по-рано или му е отнето наследството.

Вашето настоящо семейство
• съпруг(а) - неговото семейство;
• деца (включително и абортирани или мъртвородени);
• предишни партньори (ваши и на съпруга(та);
• деца от предишни връзки (и на двамата).

Ако е възможно да съберете информация за рожденото и настоящото ви семейство за следните случаи:
• има ли инвалиди или тежки заболявания след раждане на дете (вашата майка, баба, предишна жена на баща ви или дядо ви);
• извънбрачни деца;
• изоставени или осиновени или дадени за осиновяване деца;
• трудно раждане или цезарово сечение;
• деца отделени от майката за дълго време;
• силни травми в детството;
• убити при инцидент или умишлено убийство;
• убити във война;
• зависими от алкохол и наркотици.

 

Водещ:

• Росица Георгиева: магистър-психолог; констелатор

• Ученичка на Берт Хелингер

• Член на Hellinger Sciencia

• GSM: 0886652515

 


източник: Росица Георгиева, Център Тара - http://www.family-constellations.eu

 

Последно променена в Събота, 27 Април 2013 23:51