Чрез новото семейно констелиране съществува едно движение на Духа, който свързва това, което е било разделено, така че да отпаднат разликите между по-добро и по-лошо, добро и зло.