Пролетни дискусии на тема "Българите на Балканите преди Аспарухова България."
Чрез използването на много примери и практически инструменти, целта на всеки семинар е действително да даде възможност на участниците да вникнат по-задълбочено в собствените си здравословни проблеми. Работата ще ви даде по-обширни познания, с помощта на които да откриете кои са емоционалните конфликти, свързани с дадено заболяване, дискомфорт, поведение, блокажи или повтарящи се схеми в живота ви.
„Духът не само е създал материята, но я управлява и напътства във всеки един момент. Така, ако успеем да се свържем с този си първообраз шаблон, който пази идеалния образ на сътвореното, ще синхронизираме телата си с божествения ритъм. И ще оздравеем.” (в-к „Стандарт”, 03.04.2012 г.)
Издателство "Данграфик" представя новата книга на Орлин Баев "Психология на смелостта" с участието на автора.
"Да опознаем своите емоции, за да опознаем себе си." Семинар по Емоционална Интелигентност - 18 май 2013, 18:00 часа 
Пролетни дискусии на тема "Древните български държави. Древното българско знание."
Връзката между психиката и дишането е факт, известен отдавна на човечеството – практически всяка психо-духовна система, която се опитва да разбере човешката природа, е разглеждала дишането като решаваща връзка между тялото, психиката и духа. Това е ясно отразено в много езици (включително и в българския), където думите дъх-дух-душа са с общ произход.
Страница 1 от 3